Gratulálunk!

2021. május 5.

A 2021-2026-os időszakra a Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) tagjává választotta Pach Péter Pált, a VIK Számítástudományi és Információelméleti Tanszékének kutatóját, az MTA-BME Lendület Aritmetikai Kombinatorika Kutatócsoport vezetőjét.

 Az FKA -nal  így már Hartmann Bálint (VET) mellett már 2 VIK-es tagja is van. 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökének és tagjainak támogatása mellett, 2019 májusában megalapított Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) arra törekszik, hogy felszínre hozza a fiatal kutatók problémáit és segítsen a megoldásukban. Céljai között szerepel emellett a tudományos kiválóság elősegítése, a tehetséggondozás, valamint a társadalom szélesebb rétegei felé történő minőségi tudományos ismeretterjesztés is, az MTA céljaival és küldetésével összhangban.

 

Az FKA szerteágazó eddigi tevékenységét jól illusztrálja, hogy tagjai 2018-ban felmérést készítettek a fiatal magyar kutatók helyzetéről és problémáiról, az FKA több fontos témában is tudománykommunikációs workshopokat illetve fórumokat tartott. Utóbbiakon az ismeretátadás és ismeretszerzés mellett közvetlen kommunikációs lehetőséget biztosított a fiatal kutatói réteg és a kutatási pályázatok kiírói valamint az MTA Doktori Tanácsának vezetői között. Programjainak többsége az MTA YouTube csatornáján visszanézhető. Az 5. Fiatal Kutatók Fórumán 2021. május 5-én 10:00 órai kezdettel Barabási Albert-László ad elő A tudomány tudománya. Egyéni tudományos életpályák kvantitatív értékelése címmel, melyet nyilvános vitaülés követ.

 

Az FKA tagjai egyeztetettek a fiatal kutatókat érintő kérdésekről, pályázatokról és életpályamodellről a Doktoranduszok Országos Szövetsége, a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete és a Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal képviselőivel is. Az FKA 2021 nyarán tervezi a 2018-as, fiatal kutatókat érintő felmérés folytatását is. Emellett idén kísérleti jelleggel elindított egy, a Kuratóriumtól független, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjjal kapcsolatos mentorprogramot, továbbá felhívta a figyelmet a COVID-19 járvány fiatal kutatói életpályára gyakorolt negatív hatásaira is.

 

Az MTA és a Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) közötti együttműködés és a fiatal kutatók képviselete jegyében az FKA vezetőségének öt tagja kapott felkérést összesen három elnöki, illetve elnökségi bizottság munkájában való részvételre. Emellett tagjaink az MTA kilenc további szakbizottságában képviselik a fiatal kutatókat. Négy tagunk 2021 januárjától junior társelnökként működik közre az Academia Europaea Lovász László által irányított Budapesti Tudásközpontja tematikus misszióinak munkájában. Az FKA több tagja is részt vesz hasonló nemzetközi szervezetek (Young Academy of Europe és Global Young Academy) munkájában, és a tavaly, több európai fiatal akadémia részvételével megalakított nemzetközi tudománypolitikai tanácsadó testület (YASAS) révén immár közvetlenebbül bekapcsolódhat az európai tudománypolitika formálásába is.

 

A szervezet tagjának az jelölhető, aki az MTA köztestületének tagja és első PhD-fokozatának megszerzése óta kevesebb, mint 12 év telt el, valamint taggá válása évében még nem tölti be 40. életévét. A korhatár a gyermeknevelési céllal igazolhatóan igénybe vett távolléttel, valamint kérvény esetén egyéb igazolható távollét hosszával egyéni elbírálás alapján kitolódhat 45 éves felső korhatárig. A tagság 5 évre szól, mely idő után a tag alumnussá vagy alumnává válik. Minden évben 12 új tag kerül megválasztásra – reprezentálva az Élettudományok, Humán- és Társadalomtudományok, valamint a Természettudományok szakterületeit – addig, amíg 2022-ben az FKA létszáma el nem éri a maximális taglétszámot, a 60 főt.

 

Az FKA korábbi tagjainak listája elérhető itt, a 2021-ben megválasztott 12 új tag teljes listája pedig itt.

https://mta.hu/fka/12-uj-tag-a-fiatal-kutatok-akademiajan-111375