BME és VIK tájékoztató a koronavírus járvány munka- és oktatásszervezési következményeiről (20220306)

2020. május 29. 14:00

Legfrissebb!

2022.03.06.

Kormány döntése alapján 2022. március 7. napjától a járványügyi korlátozások megszűnnek. Ennek megfelelően az Egyetem területén megszűnik a maszkviselési kötelezettség, de egészségének védelme, a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében bárki viselhet maszkot és a maszkviselés nem tiltható meg. A rendezvényekre vonatkozó korlátozások szintén megszűnnek, így a nagyobb létszámú rendezvények (pl. diplomaátadó, konferenciák) létszám- és egyéb korlátozástól mentesen megtarthatók. További részletek az erről szóló utasításban.

https://www.bme.hu/sites/default/files/hirek2/BME_j%C3%A1rv%C3%A1ny%C3%BCgyi_int%C3%A9zked%C3%A9si_terv_hatalyon_kivul_helyezes_3.pdf

https://www.bme.hu/hirek/20200903/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

2021.11.25.

Módosított ágazati ajánlás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium -- összhangban az elmúlt időszakban bekövetkezett jogszabályváltozásokkal – módosította veszélyhelyzetre vonatkozó Ágazati ajánlást.

https://www.bme.hu/hirek/20200903/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

 

2021. október 27.

A járványhelyzet változása miatt 2021. november 2. napjától az Egyetem belső, zárt tereiben (tanterem, folyosó, iroda stb.) a szájat és orrot egyaránt takaró maszk viselete kötelező. A részleteket a módosított Intézkedési Terv tartalmazza.

https://www.bme.hu/sites/default/files/hirek2/BME_j%C3%A1rv%C3%A1ny%C3%BCgyi_int%C3%A9zked%C3%A9si_terv_V9.pdf

2021. szeptember 2.

http://www.bme.hu/hirek/20200903/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

2021.09.02.

Tájékoztató a 2021/2022-es tanév őszi félévére vonatkozó járványügyi védelmi intézkedésekről

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott Ágazati ajánlásnak megfelelően módosult az Egyetem járványügyi Intézkedési Terve. Az előttünk álló félévet meghatározó főbb előírások a következők:

 1. A koronavírus járvány elleni védekezés, a biztonságos jelenléti oktatás és munkavégzés elengedhetetlen feltétele, hogy minden egyetemi polgár megfelelő védettséggel rendelkezzen. E közös felelősség alapján elvárt, hogy az egyetemi polgárok éljenek az oltás felvételének lehetőségével és tartsák be a járványügyi védekezésre vonatkozó egészségügyi és higiénés előírásokat. A védettség hiánya nem ad mentesítést a kötelezettségek teljesítése alól és egyéb kedvezmények sem vehetők igénybe erre tekintettel.
 2. Az Egyetem területén tartott rendezvényeken -- kormányrendelet alapján a diplomaátadó kivételével -- csak koronavírus ellen védett személy vehet részt.
 3. Az Egyetem területén a maszk viselése nem kötelező, de a fertőzésveszély csökkentése érdekében ajánlott.
 4. Az oktatás minden képzési szinten és formában jelenléti formában történik, ugyanakkor egyes tanulmányi cselekmények (különösen a teljesítményértékelések, konzultációk) esetében ajánlott azokat elektronikus úton (Moodle, Teams vagy más képzésmenedzsment rendszer alkalmazásával) lebonyolítani.

2021. július 21.

http://www.bme.hu/sites/default/files/hirek/BME_j%C3%A1rv%C3%A1ny%C3%BCgyi_int%C3%A9zked%C3%A9si_terv_V7_honlapra.pdf

2021. július 9.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő egyes intézkedések hatályon kívül helyezése 2021. július 9.

http://www.bme.hu/sites/default/files/hirek/BME_Intezkedesek_koronav%C3%ADrus_20210709.pdf

2021. június 7.

http://www.bme.hu/hirek/20200903/Tajekoztato_a_koron

avirus_helyzetrol

2021. május 7.

Tájékoztatom, hogy a kormányzati intézkedésekkel összhangban a kancellári szervezeti egységeiben, továbbá a kancellár munkáltatói jogkörgyakorlása alá tartozó munkavállalók esetében 2021. 05. 10. napjától a normál - a COVID19 járvány elõtt érvényes - ügymenet szerinti munkavégzési szabályok alapján történõ munkavégzést rendelek el.

A kancellár munkáltatói jogkörébe tartozó munkavállalók esetében a 2021.03.05-én az érintett vezetõk részére megküldött elektronikus üzenetben elrendelt munkaszervezési eljárásrendre vonatkozó szabályokat 2021.05.10-ei hatállyal visszavonom. Megkérek minden munkáltatói jogkörömbe tartozó vezetõt, hogy az irányítása alá tartozó szervezeti egységnél a normál – a COVID 19 járvány elõtt érvényes – munkaszervezési szabályok alapján szervezze meg a munkavégzést. A munkaszervezés során kérem, hogy a járványhelyzet miatti maszkviselési és higiéniai szabályok betartásának érvényt szerezni szíveskedjenek.

 

 

2021. március 8.

http://www.bme.hu/hirek/20200903/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

Az Egyetem, figyelemmel a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló kormányrendeletben  foglaltakra és a fenntartó Innovációs és Technológiai minisztérium kérésére, ideiglenesen szigorúbb járványügyi védelmi intézkedéseket vezet be 2021. március 8. napjától. A fokozott járványügyi intézkedéseket az 1/2021. (III. 8.) számú rektori-kancellári közös utasítás  tartalmazza. Kérjük az Egyetem minden polgárát, hogy felelős magatartásával járuljon hozzá a járvány elleni védekezés sikeréhez!

2021. március 5.

A fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. §-a alapján kiadott, jelenleg is hatályos – azaz a 2020/2021. tanév második félévére vonatkozó –, a digitális oktatás alóli felmentési engedélyeket (lásd a 2021.01.26. napján kiadott rektori tájékoztatóban foglaltakat) azonnali hatállyal visszavonta. Az Egyetemen 2021. március 8-tól az oktatás -- minden képzési formára kiterjedően, ide értve a tanfolyami és egyéb képzéseket is - kizárólag digitális keretek között, távolléti (zárt rendszerű távoktatási) formában folytatható.

http://www.bme.hu/hirek/20200903/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

2021.01.27.

A felsőoktatásért felelős miniszter a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében engedélyezte egyes tanulmányi cselekmények jelenléti formában történő lebonyolítását.

http://www.bme.hu/sites/default/files/hirek2/BME_jelenl%C3%A9ti_oktat%C3%A1s_taj%C3%A9koztat%C3%B3_2021_tavasz_0.pdf

2020. november 18.

A felsőoktatásért felelős miniszter a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint 2020. december 18. napjáig engedélyezte egyes tanulmányi cselekmények jelenléti formában történő lebonyolítását.

Tájékoztató

2020. november 16.

Új belépési rend az egyetem területére - kapuk nyitva tartása

https://kancellaria.bme.hu/hirek/20201116/campus_bejaras_valtozas

2020. november 15.

A december 13-án elmaradt számonkérések november 27-én pótólhatók.

http://www.bme.hu/sites/default/files/hirek2/T%C3%A1voll%C3%A9ti%20_oktat%C3%A1s%20_t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20_202011%201.pdf

2020. november 13. 

 1. A 2. pontban meghatározott lakhatási kérelmet a mellékelt űrlapon, az abban foglaltak szerint 2020. november 14. 12:00 óráig lehet benyújtani a covid19info@bme.hu címen.

2020. november 10.

A sajtóból ismertté vált, hogy a legújabb járványügyi intézkedések részeként a felsőoktatási intézmények áttérnek a távolléti oktatásra, a kollégiumokból a hallgatóknak ki kell költözniök. A távolléti oktatási rend egyaránt vonatkozik a tanórákra és a teljesítményértékelésekre (zárthelyik) is. A szorgalmi időszak hátralévő részére, a pótlási időszakra, valamint a vizsgaidőszakra vonatkozó részletes szabályokat az egyetemi és a kari vezetés a következő napokban hozza meg az alábbiak szerint:


Pontos intézkedéseket, szabályokat a kormányrendelet Magyar Közlönyben közzétett szövege alapján, várhatóan 2020. november 11. (szerda) este lehet kihirdetni, addig a VIK oktatóinak és hallgatóinak türelmét kérjük.

 1. Kedden, 2020. november 10-én még a jelenlegi rend szerint folyik az oktatás, a jelenléti foglalkozások megtarthatók és megtartandók.
 2. Szerdán, 2020. november 11-én rektori oktatási szünet van, semmilyen tanulmányi foglalkozás (óra, számonkérés) nem tartható.
 3. Csütörtökön, 2020. november 12-én a Tudományos Diákköri Konferencia miatt oktatási szünet van, ezért tanulmányi foglalkozásokra semmilyen formában nem kerül sor.
 4. Pénteken, 2020. november 13-án rektori oktatási szünet van, semmilyen tanulmányi foglalkozás (óra, számonkérés) nem tartható.

A rektori oktatási szünetre vonatkozó utasítás itt érhető el:
http://www.bme.hu/hirek/20201110/Valtozasok_a_tanev_rendjeben_a_koronavirus_jarvany_miatt

Bővebben:
http://www.bme.hu/sites/default/files/hirek2/RU_Rendkivuli_rektori_sz%C3%BCnet%20_20201110.pdf


http://www.vik.bme.hu/oktatasszervezes/

 

2/2020. (IX. 1.) számú rektori-kancellári együttes körlevél

 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Rend 41. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, rektorként a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti, kancellárként a nemzeti felsőoktatásról szóló a 2011. évi CCIV. törvény 13/A. § (2) bekezdés szerinti feladatkörünkben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az egyetemi polgárok életének, egészségének, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelme, továbbá a tanulmányi munka fenntarthatóságának érdekében, figyelemmel a fenntartó „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez”, 2020. szeptember 1. napjától hatályos intézkedésében előírtakra a következő együttes körlevelet adjuk ki:

http://www.bme.hu/hirek/20200903/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

 020. július 31.

Dékáni utasítás a 2020/21. tanév őszi félévének oktatásszervezési kérdéseiről

2020.július 22.

1/2020. (VII. 22.) számú rektori körlevél a 2020/2021. tanév őszi félévének rendjéről

2020.június 22.

https://www.bme.hu/hirek/20200622/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol?fbclid=IwAR1rzhL416opF1FPQUT0CAd73Upydt-I6pZcahIKsyfoge9y_QErHu3UBsw

Tájékoztató

2020. június 10.

65 év feletti munkavállalók saját felelősségükre újból beléphetnek az egyetem területére.

http://www.bme.hu/hirek/20200610/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

2020. június 5.

 https://vik.hk/2020/06/etikai-elvek/

V.JELENTKEZÉS ZÁRÓVIZSGÁRA

 1. A hallgatók továbbra is a Tanulmányi Rendszerben (TR) és a védést szervező tanszéken jelentkeznek záróvizsgára.
 2. Az alap- és mesterképzés diplomamunka megvédésével egybekötött szóbeli vizsgája (továbbiakban: szóbeli vizsga) általában távolléti formában zajlik. A szóbeli vizsgán a résztvevők folyamatos hang- és képkapcsolatot tartanak fenn az ETBH előírásai szerint, ezért a szóbeli vizsgán távolléti formában résztvevő hallgatónak rendelkeznie kell megfelelő színvonalú, hang- és képtovábbításra alkalmas eszközzel, valamint hálózati kapcsolattal.
 3. Amennyiben a hallgató a fenti 2. feltételt nem tudja teljesíteni, de a IV/1. időszakban záróvizsgát kíván tenni, a TR-ben beadott „Egyéb, 999-es” kérvényben kell kérvényeznie a jelenléti záróvizsgát 2020. június 3-ig. A kérvényben egyértelműen meg kell jelölnie, hogy a feltételt nem tudja teljesíteni, ezért kéri a jelenléti záróvizsgát; továbbá nyilatkoznia kell, hogy vállalja a jelenléti záróvizsgával kapcsolatos egészségügyi kockázatot.
 4. A IV/2. időszakra vonatkozó jelentkezés szabályait a veszélyhelyzet alakulásának függvényében a VIK később teszi közzé.

2020. május 18.

Fokozatos nyitás a BME-n!  a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendeletben foglaltakkal kapcsolatos, az Egyetem egyes működési tevékenységét érintő intézkedések 

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: védelmi rendelet) foglaltak alapján a Koordinációs Bizottság az egyetemi polgárok és más személyek egészségének megóvása, továbbá egyes tanulmányi cselekmények biztonságos, alacsony egészségügyi kockázatot eredményező lefolytatása érdekében a következő intézkedéseket hozza.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetése elkötelezett az Egyetem teljes megnyitása és az Egyetemen szokásos munkarend visszaállítása iránt. Ugyanakkor ezt a nyitást fokozatosan, a lehetséges egészségügyi kockázatokat alacsony szinten tartva, az időközben szerzett tapasztalatokra építve valósítja meg. Ezen fokozatos nyitási program első lépését alkotják ezen intézkedések.

teljes szöveg itt: 

http://www.bme.hu/hirek/20200518/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

2020. május 12.

Oktatásszervezés címmel új rovat indult a kar honlapján, ahol a 2019/2020-as tanév 2. félévének zárásával kapcsolatos információk érhetők el oktatók és hallgatók részére, címtáras belépés után.

https://www.vik.bme.hu/oktatasszervezes/

2020. április 29.

A Koordinációs Bizottság – az Egyetemi Sportbizottság javaslatára – a 2020. április 9. napján kelt intézkedésének IV. szakaszában foglaltakra figyelemmel a következő intézkedést hozza:

A 7/2018. (VI. 29.) számú Rektori-Kancellári közös utasítás 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott térítési díj az 5/14-ed részére, azaz 2 150 Ft-ra csökken. A fizetési kötelezettségét korábban már teljesítő hallgató részére az Egyetem a befizetett és a jelen intézkedés szerint előírt szolgáltatási díjak különbözetét 2020. július 1. napjáig a hallgató gyűjtőszámlájára visszautalja.

Nyelvvizsga nélküli diplomák  igénylése 2020. április 17.

https://www.bme.hu/hirek/20200417/Itt_a_nyelvvizsga_nelkuli_diploma_atvetelenek_menetrendje

2020. április 9.

Tájékoztató a kollégiumi díjakról, a késedelmi különeljárási díjakról , kedvezményekről.

https://www.bme.hu/hirek/20200409/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

2020. április 6.

Az orvosi rendelő korlátozott nyitva tartással működik, elektronikus bejelentkezés, részletek itt: https://med.bme.hu/

2020. április 2.

Hetente 3x új, nyelvvizsgára felkészítő tesztek itt:

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/nyelvtanaroknak_fooldal/nyelvtanaroknak

2020. március 29.

Belépési korlátozások az egyetem területére március 30-tól:

A Koordinációs Bizottság a járványügyi védekezés sikerességének biztosítása, az egyetemi polgárok életének és egészségének védelme érdekében, figyelemmel

– a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben, valamint
– az országos tisztifőorvos 2020. március 26-án kelt határozatában foglaltakra

2020. március 30. napjától a következő intézkedéseseket vezeti be:

 1. hallgató – ide értve a doktoranduszt is – az Egyetem területére nem léphet be, akkor sem, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll az Egyetemmel;
 2. 65. életévét betöltött személy nem léphet az Egyetem az területére, akkor sem, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll az Egyetemmel.

http://www.bme.hu/hirek/20200329/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

2020. március 26.

Március 30-tól továbbra is távoktatásban folyik az oktatási tevékenység!

A hatályát veszítő 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § b) pontja tiltja meg a hallgatók belépését a felsőoktatási intézmény területére, így ennek hatályon kívül kerülése miatt hétfőtől már nem lesz jogszabályi korlátozás. A járványügyi védekezés kapcsán azonban továbbra sem kívánatos az Egyetem megnyitása.

 1. A Koordinációs Bizottság a 2020. március 11-én kelt intézkedéseiben – jelen helyzetben különösen annak II./1./a. pontjában – foglaltakat hatályában továbbra is fenntartja, így hallgató akkor sem léphet az Egyetem területére, ha a kormányrendelet – átmenetileg – hatályon kívül kerül.
 2. Az Egyetemen az oktatás 2020. március 30. napjától továbbra is távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben folyik.

https://www.bme.hu/hirek/20200327/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

2020. március 23.

Internet hozzáférés problémák esetén segítség lehet:

A Szupergyors Internet Program (SZIP) keretében vezetékes technológiával 2018 végéig el nem ért területek lefedése érdekében egy speciális szolgáltatás, a „SZIP Mobil” bevezetése történt meg. A SZIP Mobil azon háztartások számára nyújt – a vezetékes NGA szolgáltatások minőségét a lehető legjobban megközelítő – vezeték nélküli technológiára kifejlesztett szolgáltatásokat, amelyek vezetékes technológiával egyelőre nem férnek hozzá a szupergyors internethez.

További részletek olvashatók itt.

(Köszönet a hírt számunkra megküldő egyik hallgatónknak.)

2020. március 22.

Tanulmányi munka szervezésére vonatkozó további BME rendelkezések 20200322

Technikai segítség hallgatóinknak:

Linux operációs rendszert használó gépeken előfordulhat, hogy (bármilyen) Webex eseményre történő bejelentkezéskor “Could not connnect” visszacsatolás érkezik. Ennek kiküszöbölésére az alábbi megoldást javasoljuk: Érdemes az alkalmazáson keresztül történő belépés helyett a böngészőn keresztül belépni (Join with Browser). Amennyiben egyszer a gombra kattintva az alkalmazással próbáltunk belépni, és nem sikerült, legközelebb már nem ajánlja fel a választást, ilyenkor incognito módban indítsuk a böngészőt.

Szintén előfordul, hogy belépés után akár Event, akár Training típusú eseményen nem kapcsolódik be a hang, ilyenkor  kézzel újra kell tesztelni, ill a számítógéppel történő audio csatlakozást beállítani (Use computer for audio).  
Training alatt: Audio gombra kattintva, Event alatt: alul a három pontra kattintva  
Windows rendszerben a Webex a Default eszközre küldi a hangot, ha nincs hang, célszerű ezt is ellenőrizni.

2020. március 21.

BME munkaügyi információk itt: http://kancellaria.bme.hu/koronavirus-infopont

2020. március 20.

17.00 Webex próba újabb 200 fő részére (sajnos a limitet még nem állították át)

10.00 Teams próba lezárult, a felvétel megnézhető megnézhető itt.
14.00 Webex próba lezárult. Sajnos nem oldották fel a 200-as limitet, ismétlés 16.00-kor.
16.00 Webex próba lezárult. Sajnos nem oldották fel a 200-as limitet, ismétlés 17.00-kor.
17.00 Webex próba lezárult.

Az előadás anyaga letölthető letölthető itt.

2020. március 18.

Hallgatói tájékoztató a távoktatásról - letölthető itt.

2020. március 20-án 10:00-kor Dékán úr Teams live event formájában tájékoztatót tart a kar hallgatói számára, az élő eseménybe való bekapcsolódáshoz BME eduID azonosító szükséges. Minden hallgatónkat szeretettel várunk erre az első nagy távoktatási eseményre (amely a Teams rendszer informatikai erőpróbája is lesz egyben).

Bekapcsolódás az élő eseménybe (lezárult).

2020. március 17.

VIK távoktatási irányelvek - a tanszékek munkatársai a tanszékvezetők közvetítésével kapják meg a javaslatot

2020. március 16. 

A tanulmányi munka szervezésére és a tavaszi félév rendjére vonatkozó BME rendelkezések

https://www.bme.hu/hirek/20200316/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

2020. március 11. 19.00

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

Magyarországa Kormánya 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Koordinációs Bizottság a kormányrendelet és a fenntartó tájékoztatása alapján 2020. március 11. 19:00 órai hatállyal a következő intézkedéseket lépteti életbe:

I. Oktatási tevékenység felfüggesztése

1. Az Egyetemen a rendes oktatási tevékenység 2020. március 12. 0:00 órától határozatlan ideig a következők szerint felfüggesztésre, illetve átszervezésre kerül:

 1. 2020. március 12. (csütörtök) és 13. (péntek) rendkívüli rektori tanítási szünet;
 2. 2020. március 16-20. közötti időszak: tavaszi szünet;
 3. 2020. március 23. napjától kezdődően rendkívüli munkarendben, távoktatási módszerekkel (fejlett technológiák, információs rendszerek útján) folytatandó az oktatási tevékenység.

http://www.bme.hu/hirek/20200311/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

https://www.bme.hu/news/20200310/New_information_on_the_coronavirus?language=en

Further measures in relation to enhanced epidemiological protection
March 11, 2020

 In the Government Decree 40/2020. (III. 11.) the Government of Hungary declared a state of emergency throughout Hungary. On the basis of the Government Decree and the information provided by the responsible Ministry of Innovation and Technology, the Coordination Committee takes the following measures with effect from 19:00 on March 11, 2020:

 I.                   Suspension of educational activities

1.      The regular education activities at BME shall be suspended and reorganized for an indefinite period from 12:00 am on March 12, 2020, as follows:

a)      March 12-13, 2020 (Thursday and Friday): extraordinary School Holiday ordered by the Rector;

b)     March 16-20, 2020: Spring Holiday;

c)      starting from March 23, 2020, the teaching activities shall be carried out in an extraordinary working order, using distance learning methods (through advanced technologies, information systems).

2.      Due to the emergency situation, the Spring Semester will be extended until August 31, 2020, and certain study activities (e.g. laboratory exercises, exams, final exams) may be completed by this date.

3.      The Coordination Committee shall decide later, in consultation with the Ministry, on the schedule of the remainder of the semester.

 II.                Provisions concerning students

1.      During the period of suspension of regular education activity, i.e. from 12:00 AM, 12 March 2020

a)      students, excluding PhD students, are prohibited to enter the university;

b)     Hungarian citizens or dormitory residents having permanent residence in Hungary must leave the dormitory without delay (not later than by 15 March 2020) and return to their place of residence;

c)      foreign dormitory residents not having permanent residence in Hungary may remain in the dormitory, if their return to their permanent residence (home) is not possible.

2.      In the light of the emergency, the Government will temporarily amend certain higher education laws, including those on reclassification.

3.      The student can deal with any case related to his / her studies only electronically.

2020. március 11. 14.00

Veszélyhelyzetet rendelt el a kormány, az oktatással kapcsolatos információkról a bme.hu honlapon és Neptun üzeneten keresztül adunk tájékoztatást.

https://www.bme.hu/hirek/20200311/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

2020. március 10.

I. Központi információs elektronikus levélcím létrehozása és használata

Az Egyetem a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos tájékoztatás céljára létrehozta a covid19info@mail.bme.hu elektronikus levélcímet. E címen a Műegyetem bármely polgára tájékoztatást kérhet, bejelentést tehet.

II. Hallgatók tájékoztatása és az érintett hallgatói kör felmérése

1. A fenntartótól érkezett, az érintett hallgatói kör felmérése, az adatszolgáltatási kötele-zettség teljesítése, továbbá a fokozott járványügyi védekezéssel összefüggésben, az adatok egységes gyűjtése és kezelése céljából a tanulmányi rendszerben (NEPTUN) létrejön a 088 COVID-19 elnevezésű kérelem, amely magában foglalja a fenntartó által küldött kérdőív szerinti kötelezően bekérendő adatokat, valamint a hallgató tanulmá-nyaival (képzésével) kapcsolatos további adatokat. A hallgató e kérelemben jelenti be a koronavírus fertőzéssel kapcsolatos esetleges érintettségét, a tanulmányi foglalkozásokról való távolmaradásnak tényét, okát, továbbá a fenntartó által kért adatokat is közli. Az Egyetem a hallgatói bejelentés alapján (a hallgató adatainak továbbításával) tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó az érintett hallgatók esetében további járványügyi intézkedéseket rendelhet el. Kérelem hiányában a tanulmányi foglalkozástól, teljesítményértékeléstől való távolmaradás a TVSz szerinti következményeket vonja maga után.

2. A Koordinációs Bizottság felhívja az oktatókat, oktatási, oktatásszervezési feladatokat ellátó személyeket, a Központi Tanulmányi Hivatal munkatársait, hogy a fokozott járványügyi védekezéssel összefüggésben érkező hallgatói megkeresések esetén

a) hívják fel a hallgató figyelmét a www.bme.hu honlapon közzétett tájékoztatók-ra, intézkedésekre;

b) továbbítsák az elektronikus levelet a központi, covid19info@mail.bme.hu elektronikus levélcímre;

c) ha a megkeresés szóban (telefonon) történt, hívják fel a hallgató figyelmét, hogy kérését, kérdését a központi elektronikus levélcímre írja meg.

3. A Koordinációs Bizottság felhívja a Központi Tanulmányi Hivatal és a Dékáni Hivatalok, oktatási szervezeti egységek oktatásszervezési és tanulmányi adminisztrációs feladatokat ellátó munkatársait, hogy a személyes ügyfélfogadást a következő időszakban lehetőség szerint mellőzzék és térjenek át telefon, illetve elektronikus levél útján történő kapcsolattartásra.

III. Munkatársakat érintő intézkedések

1. A fenntartó közlése alapján az Egyetem munkavállalója

a) nem utazhat hivatalos külföldi kiküldetésre;

b) nem fogadhat – az Egyetem területén – vendéget, látogatót fertőzéssel érintett országból.

2. A 2020. március 9-én kelt Intézkedések egységes végrehajtása érdekében az abban foglalt egyes rendelkezések az alábbiak szerint értendők

a) az Intézkedések I.1., I.2. és I.3. pontja szerint érintett személy az, aki a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális tájékoztatója szerint fertőzéssel érintett országból tért vagy tér vissza Magyarországra, továbbá az, aki igazoltan fertőzött vagy hatósági kötelezés alapján elkülönített személlyel került szoros kapcsolatba; az érintett személy érintettségét munkairányítói jogkört gyakorló vezetőjének köteles haladéktalanul bejelenteni; az érintett személy köteles a járványügyi elkülönítésre vonatkozó rendelkezéseknek eleget tenni;

b) az Intézkedések I.5. pontja szerint veszélyeztetett személy az, aki kora vagy egészségi állapota miatt fokozott egészségi kockázattal bír; veszélyeztetett személy a munkairányítói jogkor gyakorlójának egyidejű tájékoztatása mellett tartózkodjon az Egyetem területére való belépéstől;

c) az Intézkedések I.6. pontja szerint közvetetten veszélyeztetett személy az, aki veszélyeztetett személlyel él egy háztartásban; közvetetten veszélyeztetett személy a munkairányítói jogkor gyakorlójánál kérheti a távmunka lehetősé-gét;

d) az 50 főt meghaladó rendezvény körébe nem érthetők az e létszámot esetlege-sen meghaladó tanulmányi foglalkozások (pl. előadás), azokat az órarend sze-rint, az adott helyzetnek megfelelően (esetleg fejlett technológiák alkalmazásá-val) meg kell tartani.

3. Ha az oktatók, oktatásszervezők olyan hallgatóról tudnak, aki akár tanulmányaival összefüggésben vagy akár családi, egyéni szervezésben fertőzött területen járt, ezt haladéktalanul jelezzék a központi, covid19info@mail.bme.hu elektronikus levélcímre.

4. Az előadásokon és gyakorlati foglalkozásokon a jelenléti, részvételi követelmények további intézkedésig nem ellenőrizhetők, azokat a hallgató részéről teljesítettnek kell tekinteni. A laboratóriumi gyakorlati foglalkozásokat, a tanulmányi teljesítményérté-keléseket az adott helyzetnek megfelelően meg kell tartani, azokon a részvétel ellenőrizhető.