Pályázati felhívás

2019. június 15.

Pályázati felhívás

3. forduló

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 23. § alapján.

Előzmények: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Neumann János Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem „Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe” (EFOP-3.6.1-16-2016-00014) címmel pályázatot nyert el.

A projekt célja az egyetemi tudományos - kutatói – technológiai – innovációs tevékenység fejlesztése, ide értve a human utánpótlás feltételrendszerének javítását; az egyetemek (tudásbázisok) szerepének a növelését és a „quadruple helix” „tudás négyszög” kiépítését, bővítését.

A projekt szakmai programjában szerepel az elektromos hajtások technológiai fejlesztése és alkalmazása kisrepülőgépek, légi eszközök, járművek megvalósításában, az okos város alkalmazások fejlesztésében, illetve ehhez kapcsolódóan a diszruptív technológiák fejlesztéséhez szükséges tudás és kompetenciák fejlesztésében. Kiemelt szerepet tölt be egyebek mellett a töltőrendszerek optimális felhasználásának kutatása, a viselkedés alapú szabályozások, valószínűségi tudásmodellezés, és a crowd sourcing technológia fejlesztése, a fenntartható energiamenedzsment, továbbá mesterséges intelligencia alapú egyéb megoldások fejlesztése.

Az ösztöndíj kiírója: BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Smartpolis tudásközpont

Az ösztöndíjpályázat célja: a BME-n alap-, képzésben részvevő, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára ösztöndíj hirdetése az alábbi tématerületeken. A hallgatók feladata az adott tématerület megismerése, a korszerű irodalom feldolgozása. Az ösztöndíj végeztével az ösztöndíjasoknak egy 15-20 oldalas beszámolót kell készíteni, illetve a Kar által szervezett beszámolón egy 15 perces előadást kell tartania.

Az ösztöndíj időtartama: 2019.09.01. – 2020.05.31. között

Pályázói kör: BSc, hallgatók, egy konzulens egy hallgatót konzultál.

Rendelkezésre álló ösztöndíjkeret: 60-tól 100 eft-ig /hó ösztöndíj hallgatónként

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap kitöltésével lehet pályázni.

  

Választható témák, konzulensek:

1.     Elektromos és hibrid repülés jövője

Témavezető koordinátor: Balogh Attila, docens

2.     Elektromos járművek töltőállomásai

Témavezető koordinátor: Balogh Attila, docens

3.     Mobil robotok mozgástervezése

Témavezető koordinátor: Csorvási Gábor, tanársegéd

4.     Elektromos járművek energiatároló rendszerei

Témavezető koordinátor: Futó András, tanársegéd

5.     LED-es fényforrások energia- és költséghatékony megoldásai

Témavezető koordinátor: Futó András, tanársegéd

6.     Mobil robotok helymeghatározása

Témavezető koordinátor: Tevesz Gábor, docens

7.     Mikrokontrollerek fejlődő világa

Témavezető koordinátor: Tevesz Gábor, docens

8.     Szimbolikus algoritmusok formális verifikációja

Témavezető koordinátor: Huszerl Gábor, mestertanár

9.     Megújuló energiaforrások alkalmazását támogató jelfeldolgozás.

Témavezető koordinátor: Renczes Balázs, adjunktus

10.  Számítógépes kiértékeléshez kapcsolódó numerikus problémák

Témavezető koordinátor: Renczes Balázs, adjunktus

11.  Temporális modellellenőrzés reaktív rendszerekben

Témavezető koordinátor: Molnár Vince, tudományos segédmunkatárs

12.  Vezeték nélküli eszközök egészségügyi hatásai

Témavezető koordinátor: Horváth Bálint, adjunktus

13.  IoT eszközök kommunikációja

Témavezető koordinátor: Horváth Bálint, adjunktus

14.  Modell alapú tervezés és kódgenerálás beágyazott rendszerekre

Témavezető koordinátor: Csuka Barna, tanársegéd

15.  Hatékony jelfeldolgozási eljárások nagysebességű rendszerekben

Témavezető koordinátor: Csuka Barna, tanársegéd

16.  Kvantálási hatások jelfeldolgozási eljárásban

Témavezető koordinátor: Kollár Zsolt, docens

17.  5G/6G vezetéknélküli rendszerek

Témavezető koordinátor: Kollár Zsolt, docens

18.  Látható fényű kommunikáció jövőbeni alkalmazásai

Témavezető koordinátor: Matolcsy Balázs, doktorandusz

19.  Multiprotokolláris adaptív rádiós megoldások napjainkban (ZigBee, Bluetooth 5, LoRa, Thread etc.)

Témavezető koordinátor: Matolcsy Balázs, doktorandusz

20.  A villamos autózás fejlődési irányai

Témavezető koordinátor: Farkas Csaba, adjunktus

21.  Centralizált vagy decentralizált? – A villamosenergia-termelés fejlődési irányai

Témavezető koordinátor: Farkas Csaba, adjunktus

22.  A Smart villamosenergia-rendszer a kibertámadások következő áldozata!?

Témavezető koordinátor: Ladányi József, docens

23.  Magas fordulatszámú hajtások tulajdonságainak megismerése

Témavezető koordinátor: Égető Tamás, doktorandusz

24.  A jövő okos otthona

Témavezető koordinátor: Iváncsy Tamás, docens

25.  Városi repülés lehetőségei

Témavezető koordinátor: Vajta László, docens

26.  Városi közlekedés a jövőben

Témavezető koordinátor: Vajta László, docens

27.  Űrkutatás perspektívái

Témavezető koordinátor: Kovács Kálmán, docens

28.  Műholdas képkiértékelés alkalmazásai

Témavezető koordinátor: Kovács Kálmán, docens

29.  Modern jóslási módszerek, prediktív irányítások

Témavezető koordinátor: Vámos Gábor, docens

30.  Crowdsourcing a közlekedésben

Témavezető koordinátor: Szántó Mátyás, doktorandusz

A pályázat benyújtásához szükséges oktató-kutató mentor személyének megnevezése, és ajánlása, aki a pályázót a tevékenységében segíti (konzulens), továbbá a megpályázott téma témavezető koordinátorának befogadó nyilatkozata. Az ajánlást és a nyilatkozatot nem kell papír alapon csatolni a pályázathoz, azt az értékelés során az értékelő bizottság szerzi be.

Egy hallgató a tématerületek közül többre is jelentkezhet, de pénzbeli ösztöndíj támogatást csak egy feladatért kaphat.

A pályázatok 2019. 08. 15.-től folyamatosan, a keret kimerüléséig lehet aláírva, szkennelt formában benyújtani e-mailen Horváth Andrea részére (horandi@vik-dh.bme.hu).

Az eredeti példányt Horváth Andrea részére címezve a BME VIK Dékáni Hivatal titkárságán (Q. épület magasföldszint) kell leadni.

Az értékelés menete: A benyújtott írásbeli pályázatokat a BME VIK dékánja által kijelölt bíráló bizottság hetente értékeli. A bíráló bizottság – amelynek munkájában a témavezető koordinátorok is részt vesznek - értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a dékán állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázó és mentora elektronikus levélben kap értesítést.

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Budapest, 2019. június 15.

Dr. Jakab László

dékán