IMSc ösztöndíj pályázat

2019. július 25.

A Nokia Bell Labs küldetésének tekinti, hogy támogassa a magasan képzett, világszínvonalú szaktudással rendelkező szakemberek egyetemi képzését. Ennek elősegítésére pályázatot hirdet a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar IMSc programjában részt vevő azon hallgatók részére, akik érdeklődési/kutatási területe, önálló laboratórium keretében végzett tevékenysége egybeesik az alábbi területekkel:

  • Infokommunikációs hálózatok
  • Felhőszámítás, virtualizáció
  • Gépi tanulás/Mesterséges Intelligencia
  • Analitika, adattudomány

Az ösztöndíjat elnyert pályázók választott területükön való szakmai fejlődését a Nokia Bell Labs  személyi mentorokkal segíti: konzultációs lehetőség a Nokia Bell Labs releváns szakembereivel, vezető kutatóival, technológiai ismeretek megszerzése, laboratóriumi infrastruktúra használata, stb.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj összege 110.000 Ft / hónap, időtartama maximum két év (félévenkénti felülbírálással, lásd lentebb). Az ösztöndíjat 1 fő nyerheti el.

Pályázati feltételek: pályázatot nyújthat be a BME VIK villamosmérnöki és mérnökinformatikus IMSc programjában legalább 6 szemesztert/180 kreditet teljesítő hallgató

A pályázathoz csatolni szükséges (angol nyelven:   szakmai életrajz, motivációs levél, ami tartalmazza az érdeklődési terület kapcsolódását a kiíró által meghatározott tématerületekhez (max.2 oldal),  legutóbbi két félév tanulmányi eredmény és IMSc pontok számának igazolása

 A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a BME VIK és a Nokia Bell Labs szakemberei értékelik ki és közösen döntenek a nyertesekről 2019. szeptember 17-ig.

Az ösztöndíj az IMSc tanulmányok befejezéséig szól, félévenkénti , a vizsgaidőszakot követő két héten belüli felülvizsgálattal. Az ösztöndíj megmaradásához minden tanulmányi félév elején a következő kritériumokat kell teljesíteni:

  • IMSc tanulmányok folytatása (program feltételeinek teljesítése)
  • Sikeres féléves szakmai beszámoló a BME és Bell Labs szakembereinek
  • a mentorok (egyetemi és Bell Labs) általi pozitív értékelés a végzett munkáról és előmenetelről
  • tanulmányi eredmények (TDK, tudományos eredmények mint pozitív faktorok)

 A pályázat beadása:

A pályázatot elektronikus formában az imscpalyazat@vik-dh.bme.hu címre kell beküldeni.

A pályázat beadási határideje: 2019. szeptember 3.