Új Lendület kutatócsoportok a Műegyetemen

2019. július 3.

Eredményesen szerepeltek  a BME kutatói az MTA Lendület programjában - tudósít a bme.hu.

A kutatócsoportok közül a legtöbbet – hármat-hármat – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja fogadja be.

Eredményesen szerepelt a BME az MTA által idén meghirdetett kiválósági programon, amelynek célja a külföldön dolgozó tehetséges kutatók hazahívása, a magyarországi kutatóhelyeken tudományos munkát végző tehetségek itthon tartása, valamint az, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma feltérképezésére alakuló kutatócsoportoknak biztosítson forrást.

Hartmann Bálint villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Villamos Energetika Tanszékének (Villamos Művek és Energiaátalakítók Csoport) egyetemi docense kutatócsoportjával arra törekszik, hogy állapotbecslésre épülő moduláris eszközrendszert hozzon létre az elosztóhálózat megfigyelhetőségének, fejlesztésének és célzott vezérlésének támogatásához. Magyarországon mintegy 165 000 kilométernyi vezeték biztosítja a magas színvonalú villamosenergia-ellátást. Ennek több mint fele a lakossági fogyasztókat kiszolgáló kisfeszültségű elosztóhálózat részét képezi, amelynek automatizáltsága alacsony. Hartmann Bálint kutatócsoportjának célja, hogy ez a jövő kihívásainak megfelelő, okos megoldásokkal felszerelt, innovatív, rugalmas és modern hálózattá legyen átalakítható. A projekt keretében fejlesztendő becslőalgoritmusok révén a szakembereknek közel valós idejű információjuk lesz majd a hálózat állapotáról, így optimalizálva az üzemeltetést. A jobb megfigyelhetőség elősegíti a váratlan események kezelését, illetve célzott beavatkozásokon keresztül rugalmasabban szabályozható rendszert eredményez. A társuló eszközmenedzsment-rendszer hosszabb élettartamot, racionalizált karbantartást tesz lehetővé. A projekt eredményeként olcsóbbá és hatékonyabbá válik a villamoshálózat üzemeltetése, tovább javul az ellátásbiztonság, és szélesebb körben terjedhetnek el modern technológiai megoldások.

Pach Péter Pál matematikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Számítástudományi és Információelméleti Tanszékének adjunktusa a BME-n Aritmetikai Kombinatorika Kutatócsoportot alapít. Olyan kombinatorikai problémákat vizsgálnak majd, amelyeknél valamilyen aritmetikai struktúra is szerepet kap. A módszerek részben lineáris algebrai, részben gráfelméleti eszközökön alapulnak. A kutatócsoport által kidolgozott módszerek más területeken – pl. számítástudomány, információelmélet – való alkalmazásait is elemzik.