Gyászolunk!

2019. május 13.

Megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 79- évében 2019. május 6-án elhunyt Zoltai József egy. docens, a kar volt oktatási dékánhelyettese, majd hivatalvezetője.

Búcsúztatására 2019. június 5. szerda 10.45-kor kerül sor a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben.

Táviratcím: Zoltai Józsefné, 1025 Budapest, csalán út 4/A

Emlékét megőrizzük!