Új tagokat választott az MTA

2019. május 9.

Megválasztotta a Magyar Tudományos Akadémia új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait az Akadémikusok Gyűlése, zárt ülésén. Köztük van a BME rektora és kilenc professzora.

Az idei választással 43-ra nőtt a műegyetemi akadémikusok száma, ami azt jelenti, hogy a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 365 tagjának immáron 11%-a BME-s kötődésű.

A Magyar Tudományos Akadémia 191. közgyűlésén rendes taggá választották Józsa Jánost, a BME rektorát, az Építőmérnöki Kar (ÉMK) Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék egyetemi tanárát, Czigány Tibort, a Gépészmérnöki Kar (GPK) dékánját, a Polimertechnika Tanszék egyetemi tanárát, Huszthy Pétert, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) Szerves Kémia és Technológia Tanszék egyetemi tanárát, és Csépe Valériát, a Természettudományi Kar (TTK) Kognitív Tudományi Tanszék egyetemi tanárát.

A levelező tagok közé került Imre Sándor, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, Insperger Tamás, a Gépészmérnöki Kar (GPK) Műszaki Mechanikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA-BME Lendület Emberi Egyensúlyozás Kutatócsoport vezetője, Károlyi György Zoltán, a Természettudományi Kar (TTK) tudományos és nemzetközi ügyek dékánhelyettese, a Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanára, Nyulászi László, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára és Keserű György Miklós, a Tanszék egyetemi tanára, valamint Völgyesi Lajos, az Építőmérnöki Kar (ÉMK) Általános és Felsőgeodézia Tanszék professor emeritusa.

Teljes cikk a bme.hu oldalon