Pályázati felhívás

2019. április 15.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 23. § alapján.

Előzmények: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Neumann János Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem „Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe” (EFOP-3.6.1-16-2016-00014) címmel pályázatot nyert el.

A projekt célja az egyetemi tudományos - kutatói – technológiai – innovációs tevékenység fejlesztése, ide értve a human utánpótlás feltételrendszerének javítását; az egyetemek (tudásbázisok) szerepének a növelését és a „quadruple helix” „tudás négyszög” kiépítését, bővítését.

A projekt szakmai programjában szerepel az elektromos hajtások technológiai fejlesztése és alkalmazása kisrepülőgépek, légi eszközök, járművek megvalósításában, az okos város alkalmazások fejlesztésében, illetve ehhez kapcsolódóan a diszruptív technológiák fejlesztéséhez szükséges tudás és kompetenciák fejlesztésében. Kiemelt szerepet tölt be a töltőrendszerek optimális felhasználásának kutatása, a viselkedés alapú szabályozások, valószínűségi tudásmodellezés, és a crowd sourcing technológia fejlesztése, a fenntartható energiamenedzsment, továbbá mesterséges intelligencia alapú egyéb megoldások fejlesztése.  

Az ösztöndíj kiírója: BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Smartpolis tudásközpont

Az ösztöndíjpályázat célja: a BME-n alap-, mester- vagy PhD képzésben részvevő, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára ösztöndíj hirdetése az alábbi tématerületeken

1. Elektromos hajtások és inverter technológiák kutatása I.

Témavezető koordinátor: Varjasi István docens

Feladat: Kutató-fejlesztő hallgatói tevékenység, melynek eredménye publikáció (beleértve az írásos tananyagot, konferencia előadást,  diplomatervet, TDK dolgozatot, PhD értekezést)

Pályázói kör: MSc, vagy PhD képzésben résztvevő hallgatók,

Rendelkezésre álló ösztöndíjkeret. max 5 fő, 3* 60-tól 100 eft-ig /hó

2. Elektromos hajtások és inverter technológiák kutatása II.

Témavezető koordinátor: Veszprémi Károly egyetemi tanár

Feladat: Kutató-fejlesztő hallgatói tevékenység, melynek eredménye publikáció (beleértve az írásos tananyagot, konferencia előadást,  diplomatervet, TDK dolgozatot, PhD értekezést)

Pályázói kör: MSc, vagy PhD képzésben résztvevő hallgatók,

Rendelkezésre álló ösztöndíjkeret. max 5 fő, 3* 60-tól 100 eft-ig /hó

3. Multimodális és elosztott elektromobilitási eszközpark optimális kihasználásának módszerei, a nemzetközi jó gyakorlatok áttekintése, viselkedésalapú tervezési eljárások

Témavezető koordinátor: Dékány Donát igazgatóhelyettes

Feladat: A témavezetővel egyeztett formában adatbázisok összeállításában való részvétel

Pályázói kör: BSc, MSc, PhD hallgatók

Rendelkezésre álló ösztöndíjkeret. max 5 fő, 3* 60-tól 100 eft-ig /hó

4. Valószínűségi tudásmodellezés és alkalmazása

Témavezető koordinátor: Dr. Vámos Gábor docens

Feladat: Kutató-fejlesztő hallgatói tevékenység, melynek eredménye publikáció (beleértve az írásos tananyagot, konferencia előadást,  diplomatervet, TDK dolgozatot, PhD értekezést)

Pályázói kör: BSc, MSc, PhD hallgatók

Rendelkezésre álló ösztöndíjkeret:

Rendelkezésre álló ösztöndíjkeret. max 5 fő, 3* 60-tól 100 eft-ig /hó

5. Az EFOP-3.6.1-16-2016-00014 pályázati projekt szakmai programjához illeszkedő (azon belül is műszaki-szakmai eredményhez köthető),  ipari igényeket figyelembe vevő, ipari konzulenssel támogatott és eredeti, új megoldásokat fejlesztő, vagy alkalmazó szakdolgozatok, doktori értekezések írásának támogatása ösztöndíjjal. A támogatás feltétele, hogy a szakdolgozatba, vagy doktori értekezésbe:

a)     legalább egy, fenti feltételeknek megfelelő témájú vállalati probléma beépítésre kerüljön (SZE_12)

vagy

b)    fenti feltételeknek megfelelő, környezeti-társadalmi-gazdasági kihívás, probléma megértését és a feltárás mellett kezelését szolgáló témakörök vagy térségi társadalmi innovációs illetve fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdéskörök beépítésre kerüljenek (SZE_13)

Témavezető koordinátor Dr. Vajta László  docens

Feladat: Szakdolgozatba, doktori értekezésbe 4.a) vagy 4.b) pontban jelzett probléma beépítése.

A 4.a) pontban jelzett feladat választásakor a probléma feldolgozási módjának meg kell felelnie a tudományos közleményekre vonatkozó elvárásoknak is.

Pályázói kör: BSc, MSc, PhD hallgatók

Rendelkezésre álló ösztöndíjkeret: szakdolgozatírás 60 eFt/fő, diplomadolgozat készítése 100 eFt/fő – maximum 280 Eft.

 6. Részvétel képzési tanfolyamon és külföldi tanulmányúton

Témavezető: Bacsa László igazgató

A képzési tanfolyam 12 óra: innovációs és technológiaismeretek, szellemi tulajdon védelme, diszruptív technológiák fejlesztése, diszruptív technológiák azonosítása, értékelése kiválasztása a termékfejlesztésben, vállalkozási ismeretek témakörökben

A külföldi tanulmányút: Nyílt innovációs laborok (DEMOLA partnerek)

Feladat: részvétel a tanfolyamon és a tanulmányúton

Pályázói kör: BSc, MSc, PhD hallgatók, de előnyben részesülnek a VIK hallgatói

Elnyerhető támogatás:

  • ingyenes részvétel azaz az utazási, szállás és részvételi költségek biztosítása max 15 főnek, akik az 5. pontban jelzett képzési tanfolyamon is részt vettek,
  • további 15 főnek az utazási, szállás és részvételi költségekhez max 50 %-os hozzájárulás biztosítása (a hallgatók más keretből, alapítványi, hallgatói önkormányzat, stb., biztosíthatják a további költségeket, vagy saját költségükkel számolnak) – ezen hallgatóknak is részt kell venniük az 6. pontban jelzett képzési tanfolyamon
  • Igény esetén a kiíró lehetőséget biztosít önköltséges részvételre (pl. más tanszékek, egyetemek, alapítványok, vagy a hallgatók által vállalt költségbiztosítás mellett).

Az ösztöndíj időtartama: tématerülettől függően 2019. 05.01. – 2019.09.30. között

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap kitöltésével lehet pályázni.

A pályázat benyújtásához szükséges oktató-kutató mentor személyének megnevezése, és ajánlása, aki a pályázót a tevékenységében segíti (konzulens), továbbá a megpályázott téma témavezető koordinátorának befogadó nyilatkozata. Az ajánlást és a nyilatkozatot nem kell papír alapon csatolni a pályázathoz, azt az értékelés során az értékelő bizottság szerzi be. .

Egy hallgató a tématerületek közül többre is jelentkezhet, de pénzbeli ösztöndíj támogatást csak egy feladatért kaphat (pld. elnyerhet egyszerre a 2., 3. és 4. tématerületre ösztöndíjat, de nem nyerhet támogatást egyszerre az 1. és 2. tématerületre).

A pályázatokat 2019. 04. 25. 16:00 óráig kell e-mailen – aláírva, SZKENNELT formában - benyújtani Horváth Andrea részére (horandi@vik-dh.bme.hu), az eredeti példányt 2019. 04. 26.-án délután 14 óráig lehet leadni a BME VIK Dékáni Hivatal titkárságán Q. épület magasföldszint titkárságán Horváth Andrea részére.

Az értékelés menete: A benyújtott írásbeli pályázatokat a BME VIK dékánja által kijelölt bíráló bizottság 2019. 04.29-30. között értékeli. A bíráló bizottság – amelynek munkájában a témavezető koordinátorok is részt vesznek - értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a dékán állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázó a VIK és a VIK honlapján kap értesítést 2019. 04.30. 20h-ig.

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Dr. Jakab László

dékán