IMSc ösztöndíj pályázat 2018

2018. november 14.

Az Ericsson pályázatot írt ki az IMSc programban jelenleg 5. szemeszteres hallgatóknak, melyre november 23-ig lehet jelentkezni.

FELHÍVÁS

Az Ericsson Magyarország  küldetésének tekinti, hogy támogassa a magasan képzett, világszínvonalú szaktudással rendelkező szakemberek egyetemi képzését. Ennek elősegítésére pályázatot hirdet a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar IMSc programjában részt vevő olyan  hallgatók részére, akik  képesek csoportban dolgozni és érdeklődnek az alábbi tématerület iránt:

Programozható hálózatok

Szupergyors, mégis dinamikusan programozható hálózatok? 100 gigabit sávszélesség elérése egy darab PC-vel? Titkositás, vagy épp rádiós hálózati funkciók futtatása a videókártyán? Okos algoritmusok a terhelés szétosztására, az automatikus beavatkozásokra? Ha érdekel a nagyteljesítményű szoftverek világa, akkor nálunk találsz kihívást bőven. A hálózatok világa évekig-évtizedekig a célhardverekről és a szabványokról szólt, de új szelek fújnak: a hálózat maga is gyorsan fejleszthetővé és intelligenssé válik, hogy támogassa az ezernyi különféle elképzelést, amit a segítségével valósítanak meg.

Az ösztöndíjat elnyert pályázók szakmai fejlődését az Ericsson Magyarország   személyi mentorokkal segíti: konzultációs lehetőség releváns szakemberekkel, vezető kutatókkal, technológiai ismeretek megszerzése, laboratóriumi infrastruktúra használata, stb.

Az ösztöndíj program időtartama az MSc tanulmányok végéig szól. A pályázaton elnyerhető ösztöndíj összege a BSc diploma megszerzéséig  100.000 Ft / fő/hónap, az MSc tanulmányok alatt 125.000 Ft / fő/hónap. Az ösztöndíj összegek nem csak a tanulmányi hónapokra szólnak.

 Az ösztöndíjat 3 főből álló hallgatói csoport nyerheti el.

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be a BME VIK villamosmérnöki és mérnökinformatikus IMSc programjában a 2018/19-es tanévben 5. szemeszterben tanuló hallgatókból álló 3 fős csoport .

A pályázathoz csatolni szükséges (angol nyelven) 

a pályázó csoport tagjainak szakmai életrajza

motivációs levél, ami tartalmazza az érdeklődési terület kapcsolódását a kiíró által meghatározott tématerületekhez (max.2 oldal)

  legutóbbi két félév tanulmányi eredmény és IMSc pontok számának igazolása

A pályázaton nyertes csapat tagjai a pályázati felhívásban jelzett témán dolgozva teljesítik alábbi kötelezettségeiket a vállalat által kijelölt konzulenssel együttműködve:

  • témalabor/ismerkedő szakasz
  • önálló laboratórium BSc, MSc
  • BSc, MSc szakmai gyakorlatok
  • szakdolgozat és diplomamunka
  • BSc tanulányok alatt 130 óra önkéntes gyakorlat
  • MSc tanulmányok alatt 240 óra önkéntes gyakorlat

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a BME VIK és az Ericsson Magyarország szakemberei értékelik ki és közösen tesznek javaslatot  a nyertesekről 2018. november  30-ig a kuratóriumnak.

Az ösztöndíj az IMSc tanulmányok befejezéséig szól, félévenkénti, a vizsgaidőszakot követő két héten belüli felülvizsgálattal. Az ösztöndíj megmaradásához minden tanulmányi félév elején a következő kritériumokat kell teljesíteni:

  • IMSc tanulmányok folytatása (program feltételeinek teljesítése)
  • Sikeres féléves szakmai beszámoló a BME és az Ericsson  szakembereinek
  • a mentorok (egyetemi és Ericsson ) általi pozitív értékelés a végzett munkáról és előmenetelről
  • tanulmányi eredmények (TDK, tudományos eredmények mint pozitív faktorok)

a Pályázati feltételekben foglaltaknak eleget tegyen.

A pályázat beadása:

A pályázatot elektronikus formában a az imscpalyazat@vik-dh.bme.hu címre kell beküldeni.

A pályázat beadási határideje: 2018. november 23. 12.00 óra

 

Budapest, 2018. november 13.

 

                                                                                              Pakucs János sk.