Gyászolunk

2018. március 3.

Búcsúzunk dr. Horváth Gábortól,

a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

volt tanszékvezetőjétől

Horváth Gábor szüntelen bizakodással és türelemmel viselt súlyos betegség után, életének 72. évében, 2018. február 26-án elhunyt. Olyan munkatársunktól búcsúzunk, akinek élete és munkássága mindannyiunk számára kivételes példaként szolgál. Végtelen elkötelezettsége, hatalmas szakmai tudása, hűsége, szerénysége, becsületessége, sugárzó személyisége emlékezetünkben örökre élénken megmarad.

Horváth Gábor műegyetemi tanulmányait 1970-ben fejezte be, azóta a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék, ill. jogelődjének munkatársa volt. Közel ötven éves oktatói-kutatói munkássága számos, szakmailag komoly kihívást jelentő területre terjedt ki.

A hetvenes évek végétől a Medicor számára kidolgozott Mikroprocesszoros Alkalmazástechnikai Rendszer egyik főkonstruktőre, amelynek elismeréseként 1985-ben megosztott Állami Díjban részesült. A nyolcvanas évek elejétől kutatásai a digitális jelfeldolgozás, a neurális hálózatok és az orvosi képfeldolgozás számos izgalmas kérdésének megválaszolására irányultak, többnyire hazai és nemzetközi együttműködések keretében. 2016-ban kutatócsapatával Ipari Innovációs Díjat nyert el a digitális tomoszintézis elvén működő orvosi diagnosztikai eszköz fejlesztéséért.

Szerteágazó oktatói tevékenysége keretében tantárgyak sorát dolgozta ki, elsősorban a digitális rendszerek, az intelligens rendszerek és az orvosi képfeldolgozás témakörökben. Száznál több hallgató szakdolgozat, illetve diplomaterv készítését segítette konzulensként. Több mint tíz doktorandusz kutatómunkáját irányította. Számos országos- és kari első díjas TDK dolgozat készítését segítette konzulensként, ezért 2003-ban Mestertanár aranyéremben részesült.

Aktív részese volt a nemzetközi tudományos életnek: Több külföldi egyetemen látott el oktatói-kutatói feladatokat, számos nemzetközi konferencia szervezésében és megrendezésében vett részt, rendszeresen bírált folyóirat és konferenciacikkeket.

1997-2000 közötti időre Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, 2002-2005 közötti időre Széchenyi István Ösztöndíjat nyert el. 2012-ben Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesült.

1989 – 2008 között a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék tanszékvezető- helyettese, 2008 – 2011 között tanszékvezetője volt. A Tanszék irányításában végzett több mint két évtizedes tevékenysége során példamutató következetességgel és eredményességgel járult hozzá a Tanszék főbb szakmai irányvonalainak kialakításához, szakmai-tudományos fejlődéséhez, kiegyensúlyozott gazdálkodásához, és a tanszéki infrastruktúra fejlesztéséhez.

Horváth Gábor személyisége, emberi nagysága és egész munkássága Tanszék valamennyi munkatársának további életútját orientáló kivételesen értékes örökség, aminek továbbvitele közös feladatunk és felelősségünk.

Temetésére – kérésére – szűk családi körben kerül sor.

                                                                                                                               Dabóczi Tamás

                                                                                                                                  tanszékvezető