IMSc program

2016. december 22.

 „Integrált” villamosmérnöki és mérnökinformatikusi BSc+MSc (IMSc) program:
Figyelj, hogy bent maradhass, csatlakozz, ha csatlakozhatsz!

 Tájékoztató és felhívás
2016. december 22.

 1.   A szorgalmi időszak végeztével arra bíztatjuk az IMSc programban résztvevő hallgatóinkat, hogy amennyiben – reményeink szerint – látnak fantáziát a program folytatásában, akkor ne feledjék, hogy ennek feltétele a mintatanterv szerinti haladás, és legalább 4.0, kredittel súlyozott tanulmányi átlag elérése.

2.   A félév lezárását követően a Kar vezetése értékeli az IMSc program hallgatóinak tanulmányi munkáját, és évfolyamonként valamint szakonként a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó öt-öt hallgatót a Kar dékánja jutalmazni fogja. Az értékelés során figyelembe veszi a program keretében IMSc pontokkal elismert többletteljesítményt, és az elért tanulmányi átlagot. A jutalmazás szempontrendszerét – a teljesítések ismeretében – a dékán véglegesíti.

3.   Felhívjuk az első szemesztert várhatóan mintatanterv szerint teljesítő, és legalább 4.0, kredittel súlyozott tanulmányi átlagot elérő mérnökinformatikus és villamosmérnök hallgatóink figyelmét, hogy számukra – jelentkezésük esetén, 80-80 fős évfolyamlétszám erejéig – lehetőséget kínálunk az IMSc programhoz történő csatlakozásra. A felvételi döntés a létszámkorlát figyelembevételével meghatározott minimális tanulmányi átlag alapján („vonalhúzás”) történik. A jelentkezés konkrét módjáról és a felvételi eljárás további lépéseiről 2017. január 13-ig tájékoztatást adunk.

 

Dr. Tevesz Gábor
dékánhelyettes

Dr. Jakab László
dékán