Elismerések átadása

2016. május 25.

Ünnepi  ülést  tartott a VIK Kari Tanácsa 2016. május 24-én, ahol címzetes egyetemi docensi címeket, dékáni dicséreteklet, kiváló oktató kitüntetéseket adott át a kar dékánja.

Dékáni dicséretben részesültek a szervezeti egységek ljavaslata alapján::

Dr. Dudás Ákos egyetemi adjunktus, az Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék munkatársa, az oktatásban végzett alapos munkájáért, az adatvezérelt rendszerek tárgy tananyagfejlesztéséért

Horváth Péter egyetemi tanársegéd, az Elektronikus Eszközök Tanszéke munkatársa, a Mikroelektronika tárgy gyakorlataival kapcsolatos új jegyzet elkészítésében végzett  magasszintű munkájáért

Szabó Bence tanszéki mérnök, az Elektronikai Technológia Tanszék munkatársa, a tanszék honlapjának megújításában vállalt áldozatos munkájáért

Halászné Tóth Ildikó tanulmányi előadó, a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék munkatársa, a tanszék adminisztrációs feladatainak lelkiismeretes ellátásáért

Mészáros Mihály hivatalsegéd, a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék munkatársa, a tanszék működésének hathatós elősegítéséért és a tanszék hírnevét öregbítő irodalmi munkásságért.

Rácz György egyetemi tanársegéd, az Irányítástechnika és Informatika Tanszék munkatársa, a villamosmérnöki alapképzésben a Digitális Technika tárgyak oktatásában, továbbá az önálló laboratórium, valamint a szakdolgozat tárgyak hallgatóinak szakmai irányításában kimagasló színvonalú munkát végez. A hallgatói minősítések alapján az elmúlt időszakban többször is bekerült az egyetem 100 legjobb oktatója közé

Dr. Tóth Csaba tiszteletbeli egyetemi docens, a Méréstechnika és Információs Rendszerek tanszék munkatársa, a tanszék oktatási felelőseként végzett több éves precíz és áldozatos munkájáért, továbbá autóipari területen kifejtett oktatási és szervező tevékenységéért

 Dr. Kollár Zsolt egyetemi tanársegéd, a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék munkatársa, a  német nyelvű képzés szervezéséért, német nyelvű tantárgyak kidolgozásáért, a Karlsruhe-i egyetemmel való kapcsolattartásért és a kapcsolat mélyítéséért

Csehi Csongor György egyetemi tanársegéd, a Számítástudományi és Információelméleti Tanszék munkatársa, a számonkérések szervezésében végzett áldozatos munkájáért.

Dr. Adamis Gusztáv tiszteletbeli egyetemi docens,a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék munkatársa, a Villamosmérnöki és Informatikai Karon kifejtett negyedévszázados magas színvonalú tanári, jegyzetírói és mérnöki tevékenységéért

Janka Sándor főtanácsos , a Villamos Energetika Tanszék munkatársa, a tanszék munkavédelmi felelőseként végzett munkájáért

Budai Richárd hivatalsegéd, a Dékáni Hivatal munkatársa, a Kar érdekében hosszú évek óta végzett kiegyensúlyozott és megbízható munkájáért, munkatársainak megsegítéséért, és a munkakörét meghaladó feladatok lelkiismeretes elvégzéséért

Az OHV eredmények alapján a  Kar Kiváló Oktatója elismerés arany fokozatában részesültek: 

Dr. Csima Judit egyetemi docens, a Számítástudományi és Információelméleti Tanszék munkatársa

Rácz György egyetemi tanársegéd, az Irányítástechnika és Információelméleti Tanszék munkatársa

Dr. Czirkos Zoltán egy. docens, az Elektronikus Eszközök Tanszék munkatársa

Stumpf Péter Pál egyetemi adjunktus, az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék munkatársa

Dr. Ekler Péter egyetemi docens, az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék munkatársa

Dr. Szeszlér Dávid egyetemi docens, a Számítástudományi és Információelméleti Tanszék munkatársa

A VIK Kiváló oktatója ezüst fokozat elismerésben részesült

Dr. Martinek Péter egyetemi docens, az Elektronikai Technológia Tanszék munkatársa

Wacha Gábor József egy. tanársegéd, a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék munkatársa

 

A VIK HK javaslatára az év  kiváló oktatója elismerésben részesült Németh Krisztián  egyetemi tanársegéd, a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék munkatársa a Kommunikációs hálózatok 2. tárgy előadásáért

Az év   kiváló ifjú oktatója elismerésben részesül Micskei Zoltán, a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék egyetemi adjunktusa az Intelligens rendszerfelügyelet tárgy előadásáért.

Kari BME ösztöndíjban részesültek

Táczi István, Halász Bálint Gergely, Bokor Tamás, Marussy Kristóf hallgatók..

Címzetes egyetemi docensi címben részesültek:

Kerekes Sándor egyetemi adjunktus, az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék  munkatársa

Dr. Farkas Gábor egyetemi adjuntus , az Elektronikus Eszközök  Tanszék munkatársa

Dr. Osváth László János egyetemi adjunktus  úr, a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék  munkatársa

 

Valamennyi elismerésben részesült kollegának gratulálunk!