BME VIK Dékánhelyettesi pályázatok

2016. május 11.

A BME VIK pályázatot ír ki dékánhelyettesi feladatok ellátására.
Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes
Oktatási dékánhelyettes
Gazdasági dékánhelyettes