TűzvédelmI Oktatás

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatói (vagy a Kar oktatásában részt vevő más karok vagy intézmények hallgatói) számára kötelező évente egy alkalommal a tűzvédelmi oktatáson való részvétel, és az ott elhangzó ismeretek elsajátítása. Ezt az 1996. évi XXXI. törvény írja elő:

 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről,

a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 

22. § (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint a felsőoktatási intézményekben a tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken oktatni kell az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket. Az oktatásról a nevelési-oktatási intézmény és az oktatást végző szerv köteles gondoskodni.

(2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.


Az oktatásokon való részvételt jelenléti ívekkel ellenőrzi a BME Vagyon és Intézménybiztonsági Igazgatóság Tűzvédelmi Osztálya. Az éves oktatásokon való részvétel hiányában a hallgató a laboratóriumi foglalkozásokról kizárható (még akkor is, ha ez gátolja őt tanulmányai folytatásában).

2017/18. 1. félév

Évfolyam

Hét

Nap

Dátum

 

Hely

1/1 VI BSc

1.

Csütörtök

2017.09.07

8 - 10

E1B

1/2 VI BSc

2.

Csütörtök

2017.09.14

8 - 10

E1B

1/1 IN BSc

2.

Hétfő

2017.09.11

17 - 19

E1B

1/2 IN BSc

3.

Csütörtök

2017.09.21

8 - 10

E1B

2 VI BSc

1.

Szerda

2017.09.06

18 - 20

E1B

2 IN BSc

3.

Péntek

2017.09.22

8 - 10

E1B

3 VI BSc

2.

Kedd

2017.09.12.

8 - 10

IB028

3 IN BSc

1.

Kedd

2017.09.05.

8 - 10

IB028

4 VI BSc

3.

Szerda

2017.09.20

8 - 10

E1B

4 IN BSc

3.

Szerda

2017.09.20

8 - 10

E1B

 

 

 

 

 

 

1 MSc

4.

Csütörtök

2017.09.28

18 - 20

E1B

2 MSc

4.

Kedd

2017.09.26

18 - 20

E1B

MSc Gazd

3.

Kedd

2017.09.19

18 - 20

E1B

Pót ea

5.

Hétfő

2017.10.02

18 - 20

E1B

 

Megjegyzés:      Az első évfolyamokon a nagy hallgatói létszám miatt két-két alkalmat biztosítunk. Ezek közül csak az egyiken kell részt venni.