SZAKMAI SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK - mérnökinformatikus SZAK

2021/2022. tavaSZI FÉLÉV

A szabadon választható tantárgyakat a képzések szakbizottságai három kategóriába sorolják: Ajánlott egy tantárgy, ha azt a szakbizottság a hallgató szakmai ismereteit bővítő tantárgynak ítéli. Befogadott egy tantárgy, ha az a hallgató általános érdeklődésére tarthat számot, de szakmailag kevésbé kapcsolódik a képzéshez. Tiltott egy tantárgy, ha az a képzésben szereplő tantárgyakkal a TVSz-ben megengedett mértéknél nagyobb átfedést tartalmaz, így teljesítése kredittel nem elismerhető.

Az alábbi táblázat és a Neptun mintatanterv szabadon választható tantárgyainak blokkja az ajánlott tantárgyakat tartalmazza. A befogadott tárgyakat a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben az intézményi tantárgyak között találja, a tiltott tantárgyak (egy részének) felvételét a Neptun megakadályozza.

Felhívjuk figyelmét, hogy az összes intézményi tantárgy listájában szereplő tantárgyak több-kevesebb átfedést is tartalmazhatnak más tantárgyakkal. Ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak ismeretei együttesen egy tantárgy tananyagának nagyobb hányadát tartalmazzák, úgy a tantárgy felvehető ugyan, de a tantervhez kapcsolódó követelmények teljesítéséhez nem vehető figyelembe [NFTv 49.§ (5)]. Ezt a Neptun nem tudja ellenőrizni, ezért a megfelelő tantárgyfelvétel minden hallgató saját felelőssége: ha a tantárgyi adatlap alapján ez nem egyértelmű, kérjük, hogy felvétel előtt ki-ki konzultáljon közvetlenül a tantárgy előadójával vagy felelősével, szükség esetén a Kari Kreditátviteli Bizottsággal.

  

kód tantárgycím
VIAUAV05 Szórakoztatóelektronikai eszközök programozása
VIAUAV21 Android alapú szoftverfejlesztés
VIAUAV23 Szoftverfejlesztés .NET platformra
VIAUAV25 Windows hálózatok tervezése és üzemeltetése
VIAUAV27 Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban
VIAUAV33 Fordítóprogramok a gyakorlatban
VIAUAV44 Design a szoftverfejlesztésben
VIAUJV83 Webportálok fejlesztése
VIAUAV41 Kotlin alapú szoftverfejlesztés
VIAUAV45 Flutter alapú szoftverfejlesztés
VIHIAV37 Autonóm járművek kommunikációs technológiái
VIHIAV06 Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba
VIHIAV34 Security and Privacy: an Economic Approach
VIHIAV39 Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban I.
VIHIAV42 Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban II.
VIHIAV07 IPv6 alapú számítógép-hálózatok
VIHIJV47 Dokumentumszerkesztés 
VIHIAV45 Biztonság a gépi tanulásban
VIIIAV11 Irányítórendszerek gyors prototípustervezése
VIIIAV20 Deep learning alkalmazása a vizuális informatikában
VIIIAV18 Smart megoldások az internet világában
VIMIAV07 ARM Cortex magú mikrovezérlők (magyarul)
VIMIAV07 ARM Cortex magú mikrovezérlők (angolul az EIT Digital ES hallgatóinak)
VIMIAV15 AUTOSAR alapú autóipari szoftverrendszerek
VIMIAV17 Blockchain technológiák és alkalmazások
VIMIBV09 Digitális jelfeldolgozás a gyakorlatban
VIMIAV25 Komplex federált modellek a gépi tanulásban
VIMIAV12 Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszereik
VIMIAV00 Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete
VIMIJV51 Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája
VIMIJV07 Neurális hálózatok
VISZA028 Gráfok és algoritmusok
VITMAV22 IoT rendszerek kommunikációs megoldásai
VITMAV23 IoT keretrendszerek és ipari alkalmazásaik
VITMAV24 Performance Evulation of Infocommunication Systems
VITMAV42 Szerveroldali JavaScript
VITMAV43 Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása
VITMBV17 Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon
VIVEAV01 A jövő energetikája - víziók és valóság
GT41V105 A Mesterséges Intelligencia etikája
GT55V103 Iparjogvédelmi és szerzői jogi alapismeretek
VIAUBV18 Java alapú webes keretrendszerek
VIETAV03 Vállalati folyamatok modellezése
VIHIAV30 Kriptográfia