SZAKMAI SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK - mérnökinformatikus SZAK

2022/2023. őSZI FÉLÉV

A szabadon választható tantárgyakat a képzések szakbizottságai három kategóriába sorolják: Ajánlott egy tantárgy, ha azt a szakbizottság a hallgató szakmai ismereteit bővítő tantárgynak ítéli. Befogadott egy tantárgy, ha az a hallgató általános érdeklődésére tarthat számot, de szakmailag kevésbé kapcsolódik a képzéshez. Tiltott egy tantárgy, ha az a képzésben szereplő tantárgyakkal a TVSz-ben megengedett mértéknél nagyobb átfedést tartalmaz, így teljesítése kredittel nem elismerhető.

Az alábbi táblázat és a Neptun mintatanterv szabadon választható tantárgyainak blokkja az ajánlott tantárgyakat tartalmazza. A befogadott tárgyakat a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben az intézményi tantárgyak között találja, a tiltott tantárgyak (egy részének) felvételét a Neptun megakadályozza.

Felhívjuk figyelmét, hogy az összes intézményi tantárgy listájában szereplő tantárgyak több-kevesebb átfedést is tartalmazhatnak más tantárgyakkal. Ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak ismeretei együttesen egy tantárgy tananyagának nagyobb hányadát tartalmazzák, úgy a tantárgy felvehető ugyan, de a tantervhez kapcsolódó követelmények teljesítéséhez nem vehető figyelembe [NFTv 49.§ (5)]. Ezt a Neptun nem tudja ellenőrizni, ezért a megfelelő tantárgyfelvétel minden hallgató saját felelőssége: ha a tantárgyi adatlap alapján ez nem egyértelmű, kérjük, hogy felvétel előtt ki-ki konzultáljon közvetlenül a tantárgy előadójával vagy felelősével, szükség esetén a Kari Kreditátviteli Bizottsággal.

 

A tárgyak kód alapján itt kereshetők: https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/

  

kód tantárgy
VIAUAV15 iOS alapú szoftverfejlesztés
VIAUAV17 Agilis szoftverfejlesztés
VIAUAV21 Android alapú szoftverfejlesztés
VIAUAV24 Felhő alapú szoftverfejlesztés
VIAUAV25 Windows hálózatok tervezése és üzemeltetése
VIAUAV26 IT a járműgyártásban
VIAUAV27 Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban
VIAUAV33 Fordítóprogramok a gyakorlatban
VIAUAV38 Kliens alkalmazások fejlesztése .NET platformon
VIAUAV79 Járműipari szoftver rendszerek a gyakorlatban
VIAUJV01 Játékfejlesztés .NET platformon
VIAUJV09 Szoftverfejlesztés Java EE platformon
VIAUJV57 LINUX programozás
VIAUAV41 Kotlin alapú szoftverfejlesztés
VIAUAV42 Mikroszolgáltatások és konténeralapú szoftverfejlesztés
VIAUAV45 Flutter alapú szoftverfejlesztés
VIEEAV01 C11 és C++11 programozás
VIETAV20 Intelligens gyártás
VIHIAV04 Audio-video tartalom-eloállítás
VIHIAV05 Programok visszafejtése és védelme
VIHIAV06 Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba
VIHIAV24 Projektmenedzsment elmélete és gyakorlata
VIHIAV25 Akusztikai szimulációs eljárások
VIHIAV35 Személyes adatok védelme
VIHIAV38 The Quality of Experience of Systems and Services
VIHIAV39 Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban I.
VIHIJV47 Dokumentumszerkesztés 
VIHIJV58 A fizika kultúrtörténete
VIHIAV43 Számítógépes rendszerek biztonságos üzemeltetése
VIHIAV46 Optikai kvantumkommunikációs rendszerek
VIHIAV47 Számítógép-hálózatok professzionális kezelése – Gerinchálózatok
VIHIAV42 Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban II.
VIHIAV44 Publication of Scientific Papers
VIHVAV09 Windows native programozás
VIHVBV06 Űrtechnológia
VIIIAV16 3D számítógépes geometria 2
VIIIAV18 Smart megoldások az internet világában
VIMIAV02 Big Data' elemzési módszerek
VIMIAV10 Bioinformatika
VIMIAV03 Hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek
VIMIAV18 Intelligens szövegelemzés a gyakorlatban
VIMIAV12 Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszereik
VIMIAV16 Mérési adatok vizuális elemzése
VIMIAV23 Mérnöki problémamegoldás MATLAB-ban
VIMIAV22 Mesterséges általános intelligencia
VISZA026 Kombinatorika és gráfelmélet 2
VITMAV14 Alkalmazott adatelemzés
VITMAV15 'Big Data' elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon
VITMAV19 Ember-robot interfész
VITMAV42 Szerveroldali JavaScript
VITMAV45 Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon
VITMAV47 Funkcionális programozás C++-ban
VITMAV51 Network Planning
VITMAV52 Information and Network Security
VITMAV66 Nyílt forráskódú és szabad szoftverek
VITMBV17 Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon
VITMJV79 Fuzzy rendszerek I.
VITMAV76 5G mobil rendszerek architektúrája és szolgáltatásai
VIVEAV08 Hajtáslánc tesztpadok mérőrendszerei