Roncsolásmentes anyagvizsgálat

R&D együttműködés a francia Integrated Systems and Technology Laboratory of Commissariat à l'Énergie Atomique et Aux Energies Alternatives (CEA-LIST), Saclay, kutatóintézettel 

CEA-LIST a gyártója annak a CIVA nevű piacvezető programnak, amely az elektromágneses és ultrahangos elven működő roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek modellezésére fejlesztettek ki. Tanszékünk tagja annak az egyetemekből és kutatóintézetekből alakult nemzetközi kutatási szervezetnek (International CIVA Working Group), amely célja a CIVA program hosszútávú fejlesztési stratégiájának megalkotása. Ebben a minőségünkben első kézből értesülhetünk a roncsolásmentes anyagvizsgálattal kapcsolatos legújabb ipari kihívásokról, hiszen a CIVA program ipari felhasználói - többek között - az autó-, a repülőgép- és a nukleáris ipar. Tanszékünk időnként egyéni szerződéses munkák keretében részt vesz a CEA-LIST által finanszírozott R&D projektekben is.

A leírt keretekhez kapcsolódóan a jelenleg folyó projekt célja olyan inverz feladatok megoldására alkalmazható módszer kifejlesztése, amely a későbbiekben alkalmazható lesz a CIVA programban is. Az alkalmazni szándékolt új módszer elméleti alapjait és első gyakorlati bizonyítását a tanszékünk dolgozta ki, részben együttműködve a francia L'École Supérieure d'Électricité (Supélec), Laboratoire des signaux et systèmes (L2S), Gif-sur-Yvette, egyetemmel. A jelenlegi szerződésben vállalt munka célja - a szimulációra használható CIVA szoftverre alapozva - egy adatbázis generálására alkalmas algoritmus kidolgozása és validálása. Konkrétan, egy Kriging becslésen alapuló, örvényáramú vizsgálatoknál használt jeleket egyesítő adatbázist generáló algoritmus létrehozása a cél. Miután az eljárás robosztussága és hatékonysága bebizonyosodott, a második lépésben a cél ennek az algoritmusnak a CIVA programba plug-in-ként való integrálása.