Adaptív médiafolyam szolgáltatási architektúra a legújabb mobil távközlési rendszerek céljaira

A projekt fő célkitűzése szolgáltatási keretrendszer kifejlesztése volt elsősorban mobil környezetre, melynek segítségével minőségi médiafolyam (hang- és mozgókép-) szolgáltatásokat és alkalmazásokat lehet nyújtani, skálázható módon és rugalmasan alkalmazkodva a felhasználói igényekhez, valamint a hálózat állapotának változásaihoz. A projekt külön hangsúlyt helyezett a megfelelő biztonsági megoldások kifejlesztésére is, a szolgáltatásminőség biztosítására szolgáló lehetőségeket, a heterogén mobil környezetből fakadó problémákat is.

A projekt fő innovatív eredménye a streaming audio és video szolgáltatási keretrendszer kidolgozása, és tesztrendszeren történő megvalósítása. A hároméves projekt utolsó évében az ipari partnerek mobil és vezetékes hálózatainak integrálása történt meg, és demonstráltuk a folyamatos, megszakadásmentes hálózatváltási technika segítségével. A rendszer a különböző hálózatokon rendelkezésre álló sávszélességnek és minőségi jellemzőknek megfelelően átkódolja a videofolyamot, mely így a leghatékonyabban alkalmazkodik az éppen használt hálózat képességeihez, és az adott körülmények között elérhető legjobb kép- és hangminőséget garantálja. A rendszer egységesen kezeli a különböző vezetéknélküli (UMTS, WLAN) és vezetékes hálózatokat, a szolgáltatás elérése független a fizikai hálózattól (1. és 2. ábra). A rendszer a szabványos SIP protokollt használja képességegyeztetésre, valamint a hálózatváltások jelzési feladataira, így könnyen integrálható más rendszerekkel. A testbedet és az eredményeket több nemzetközi konferencián ismertettük.