Egészségügyi és biztonsági alkalmazások interaktív, tartalom- és kontextus-tudatos hálózati átvitele

Content and cOntext aware delivery for iNteraCtive multimEdia healthcaRe applications

Célkitűzés: Interaktív és multimédiás telemedicina alkalmazások tartalom-, hálózat-, és kontextus-tudatos mobil és vezeték-nélküli átvitelének gyakorlati vizsgálata.

A projekt leírása: A CONCERTO az újgenerációs mobil és vezeték nélküli távközlési megoldásokra támaszkodó telemedicina alkalmazások építőköveinek tervezésével és validásával foglalkozik olyan, a hálózattal szorosan együttműködő és azzal szervesen integrált szolgáltatási sémákra fókuszálva, melyek tudatában vannak a közvetített tartalomnak. Az integrált és kontextus-tudatos  működés, valamint a rétegeken átívelő, ún. cross-layer optimalizációs módszerek segítségével a CONCERTO olyan magas fehasználói minőséget (Quality of Experience – QoE) kíván biztosítani, mely elengedhetetlen feltétele a megbízható diagnosztikai eljárások rendszerszintű támogatásához. A 10 tagból álló konzorciumot a francia Thales Communications and Security vezeti. A konzorcium tagjaként a tanszék többek között a speciális telemedicina alkalmazások heterogén hozzáférési rendszereken való átvitelének cross-layer optimalizálásával, a mobil hálózati architektúra skálázhatósági kérdéseivel, valamint 3D videó forráskódolással és QoE-vel kapcsolatos kutatási-fejlesztési feladatokat lát el a 3 éves nemzetközi együttműködés során.