LED-ek termikus problémáival foglalkozó vállalati oktatási anyag kidolgozása

A feladat egy olyan vállalati oktatási anyag kidolgozása volt a GE számára, amely részletesen felöleli a LED-ekkel kapcsolatos termikus problémákat. Az oktatási anyag által lefedett tématerületel:

  • LED-ek hőmérsékletfüggése,
  • LED-ek (LED tokok, LED szerelvények) hőellenállása és termikus impedanciája,
  • Termikus tranziens mérések és a mérési eredmények kiértékelése,
  • A struktúra függvény fogalma,
  • A struktúra függvény alkalmazása hibadiagnosztikára, rész hőellenállások meghatározására, termikus kompakt modellek készítésére,
  • LED-ek kombinált termikus és radiometriai/fotometria mérése,
  • LED-ek RthJC (junction-to-case) hőellenállásának mérése a JEDEC JESD51-14 szabvány (az ún. “transient dual interface method”) alapján,
  • LED-ek termikus mérési szabványai,
  • Közvetlen AC táplálású LED-ek termikus impedanciája,
  • LED-ek és LED-es lámpatestek termikus modellezése, szimulációja.

A kidolgozott oktatási anyag egy négy részes videokonferencia sorozat keretén előadásra került, amelyen a GE magyar, amerikai és kínai részlegeinek munkatársai vettek részt.