Felvételi és DOKTORANDUSZI Beszámolók

Összefoglaló

A VIK doktori iskoláiban a 2011-szeptemberétől a következő lépések kerülnek bevezetésre:

 • félévenkénti doktori felvételi bevezetése;
 • az adott képzési forma "státuszai" (pl. Állami Ösztöndíjas; nappali doktori képzésben lévő, de ösztöndíjban nem részesülő hallgató; illetve szakirányú továbbképzésben lévő hallgatói státuszok) között a képzésben nyújtott teljesítmény alapján való "átjárás" lehetősége.

1. Motiváció

A cél az, hogy fokozottabb kari odafigyeléssel folyamatos előrehaladásra serkentsük a hallgatókat és növeljük doktori iskoláink fokozatszerzési mutatóit. Ez most már nemcsak a követelményeiben heterogén tanszéki mini-konferenciák és beszámolók alapján, hanem egy irányított és egységes beszámoló alapján történik, amely mind a doktorandusz, mind a témavezető számára felkészülést igényel.  A képzés során felmutatott- és az elsőéves beszámoló során lemért teljesítmény függvényében az egyes hallgatói státuszok között átmenet valósulhat meg.

Nem cél, hogy az ösztöndíjak állandóan újraallokálásra kerüljenek és - egy nyugodt alkotása serkentő légkör helyett - állandó versenyhelyzettel szembesüljön a doktori hallgató. Ugyanakkor az előrehaladás ellenőrzése, valamint a doktori képzésben aktívan részt nem vevő doktori hallgatók szankcionálása az ösztöndíj megvonásával, vagy más képzési formába való átirányítással, mind a kar, mind a munkájukat megfelelően végző doktoranduszok közös érdeke.

 

2. Felvételi és beszámolók

A Doktori iskolába történő felvétel csak 80 pontos felvételi eredmény felett lehetséges.

Státuszváltozás az első év végi, szóbeli (és a webre felrakott anyagok) alapján történő beszámoló eredménye alapján történik.

A beszámoló szakmacsoportonként történik, a témavezető jelenlétében, egy (a felvételi bizottsággal azonos összetételű) bizottság előtt. A bizottság a pontszámok alapján csak javaslatot tesz, minden esetben a DIT dönt.

A második év végi beszámoló, a megszokott módon, már csak "írásos", a beadott anyag alapján, beavatkozásra, csak kirívó esetben kerülne sor.

Státuszváltás igazán csak az első év végén történhet és csak akkor lép fel versenyhelyzet a doktori évfolyam többi hallgatójával, ha valaki egy biztonsági szint alatt teljesít. A cél az, hogy fokozottabb kari odafigyeléssel folyamatos előrehaladásra serkentsük a hallgatókat és növeljük doktori iskoláink fokozatszerzési mutatóit. Ez most már nemcsak a követelményeiben heterogén tanszéki mini-konferenciák és beszámolók alapján, hanem egy irányított és egységes beszámoló alapján történik, amely mind a doktorandusz, mind a témavezető számára felkészülést igényel. Egyúttal lehetőséget kívánunk teremteni azon hallgatóknak, akik a felvételi teljesítményük miatt hátrányba kerültek, de a képzés során a munkájuk megfelelő, hogy kedvezőbb körülmények között folytathassák doktori tanulmányaikat.

 

3. Lehetséges átmenetek a képzés során

Az első éves beszámoló eredményén szerzett pontok (max. 100) alapján a következő állapotátmenetek lehetségesek.

 

ÁÖ-vel rendelkező hallgatók

 • nincs verseny a többiekkel: ha a 100 pontból legalább 85 pontot teljesít. Ekkor az ÁÖ megmarad, nincs verseny.
 • van verseny a többiekkel: ha 85 pont alatt teljesít, úgy versenybe kerül a többi hallgatóval (pl. ha van olyan nem ÁÖ-s doktori hallgató, akinek a pontja magasabb, akkor az AÖ elveszik és egy magasabb pontszámú -- de eddig ösztöndíjat nem kapó - hallgatóhoz kerül).

Megjegyzés: a cél nem az ÁÖ-k állandó újraallokálása, hanem mindenkinek a folyamatos és stabil teljesítményre való motiválása.

 

Nem ÁÖ-s doktori hallgatók

Verseny: az elért pontszámuk alapján lehet, hogy ÁÖ-t kapnak (pl. ha pontszámuk megelőz egy olyan ÁÖ-s hallgatót, aki 85 pont alá kerül)

Átirányítás: 70 pont alatti összpontszám a beszámolón, vagy az alább részletezett publikációs kritériumok során kevesebb mint 10 pont elérése esetén, a hallgató átirányításra kerül a szakirányú továbbképzésbe.

 

Szakirányú továbbképzéses hallgatók

Kérelem alapján, az alábbi kritériumok alapján átkerülnek nappali doktoranduszi státuszba,

 • Legalább 60 krp megszerzése a képzésben egy év alatt.
 • A mintatanterv szerinti előrehaladás, amelyben a tárgyak mindegyikét jeles eredménnyel kell teljesíteni (a kutató- fejlesztő szakirányú képzésben való részvétel esetén a Szakmai Tárgyakat a mind a doktori képzésből kell felvenni).
 • A kutatási tevékenységet demonstrálandó, legalább egy darab -- a doktori disszertációban tézissel ekvivalens - eredmény megadása és ennek folyóiratcikk szerű leírása.
 • Legalább egy elfogadott publikáció.
 • Beszámolók a doktoranduszokhoz hasonlóan, szintén a web-en.

4. Az első éves doktoranduszi beszámoló kritériumai és menete

A beszámoló szempontjai:

 • Fogalmazza meg tisztán azt a kutatási területet és nyitott kérdést, ahol tézisértékű eredményt kíván elérni (legalább két nyitott probléma)
 • Ismertesse a terület eddigi eredményeit (a hallgató adott területen való ismereteinek a tesztelése)
 • Adja be a bizottságnak azon folyóirat/konferencia cikk másolatát, amit eddig publikálásra elküldött, amiből elfogadás esetén legalább 3 pont (a PhD fokozat megszerzéséhez szükséges minimum 12 pont egy negyede) összejöhet. Ha még ilyet nem adott be, akkor a beszámolóra készítsen ilyen publikációkat.
 • A szóbeli beszámolón előadás a kutatott témáról és az eddig elért eredményeiről, az előző szempontok szerint.

Pontozás:

 

Doktori tanulmányok (max. 30 pont): 

(megszerzett kreditpont/60)*(a megszerzett jegyek átlaga/5)*30, vagy max. 30 pont, ha valakinél ez meghaladja a 30 pontot (nemcsak a jegyek, de a mintatanterv szerinti kreditpontok teljesítése is számít).

 

A téma ismerete és a tézisek körvonalazása a szóbeli előadás alapján (max. 30 pont)

 

Publikációs teljesítmény (max. 40 pont):

Megjelent publikációk esetén: (doktori pontozás szerint kapott pontok/3)*40, vagy max. 40 pont, ha valakinél ez a pontszám 40 fölé menne.

Ha valaki az előző pontszámból nem érte el a 40 pontot, de van már elfogadott publikációja, akkor max. egy darab már benyújtott, de még nem elfogadott publikációt hozhat a benyújtás igazolásával):

(az összes publikációjára (megjelent+benyújtott) doktori pontozás szerint kapott pontok)*30  , vagy max. 30 pont, ha valaki 30 pont fölé menne.

Ha valaki nem érte el az előzőek alapján a 30 pontot, vagy nincs még egy benyújtott cikke sem, akkor a beszámolóra elkészít két cikket, ezért max. 10 pontot kaphat (ennek minőségét a bizottság megnézi, szemben az előzőekkel, ahol az elfogadás, illetve a benyújtás legalább garantál valamilyen minőséget)

 

Indoklás: A publikációra való serkentés (pl. ha nincs az első év végén legalább egy elfogadott publikáció, akkor elveszítheti a hallgató az AÖ-t, mert 85 pont alá kerül).

 

A lebonyolítás módja:

 • szakmacsoportonkénti bizottságok (azonos a felvételi bizottságokkal - a bizottságokat a DIT jelöli ki);
 • a témavezető jelenlétében;
 • minden félévben a doktori felvételi napján.