Szabadon választható tantárgyak

2011/2012. tavaszi félév

Az oldal tartalmát a Dékáni Hivatal határozza meg. A hibákat, pontatlanságokat itt kérjük jelezni: Megyeri Zoltán, 15-02.


A tantárgyak egy része több-kevesebb átfedést is tartalmazhat más tantárgyakkal.  Ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak együttesen egy tantárgy tananyagának több mint 25%-át tartalmazzák, úgy a tantárgy felvehető, de a tantervhez kapcsolódó követelmények teljesítéséhez nem vehető figyelembe [BME TVSZ 2007/08. 18. § (2)]. Ezt a Neptun nem tudja ellenőrizni, ezért a megfelelő tantárgyfelvétel minden hallgató saját felelőssége: ha a tantárgyi adatlap alapján ez nem egyértelmű, kérjük, hogy felvétel előtt ki-ki konzultáljon közvetlenül a tantárgy előadójával vagy felelősével.


 

(megjegyzés: a jelenleg nem induló tárgyakat dőlt betűvel jelöltük.)

 

 

tantárgykód tantárgycím
VIIIAV01 3D-s számítógépes geometria
VIIIJV81 A folyamatirányítás és -tervezés gyakorlati módszertana
VIHIAV02 A mobil Internet alkalmazási lehetőségei vállalati környezetben
VIIIJV76 A UNIX rendszer felhasználói és fejlesztői felülete
VIAUJV59 Adatbázisok szerver oldali programozása
VITMAV08 Adatintenzív alkalmazások technológiái
VITMBV10 Adattárházak tervezése és megvalósítása
VIVEAV56 Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek
VIAUAV03 Android alapú szoftverfejlesztés
VIIIAV03 Az IBM i operácios rendszer felhasználói és programozói felülete
VIHVJV71 Az optikai hálózatok alapjai
VITMAV05 Beszédfelismerési technológiák és alkalmazásaik
VITMJV62 Beszédkommunikáció
VIHIAV06 Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba
VIAUAV69 Bevezetés a mobil szoftver fejlesztésbe
VIIIAV05 Biostatisztikai és szabályozástechnikai módszerek alkalmazása kórélettani modellezésben
VIMIBV08 Biztonságos programozás
VIVEAV87 Budapesti erőművek
VIMIBV01 Digitális jelfeldolgozás a gyakorlatban
VIHIJV47 Dokumentumszerkesztés 
VIMIAV92 Eclipse alapú technológiák
VIHVAV00 Elektromágneses hullámterjedés mesterséges nanoszerkezetekben
VIHVJV62 Elektronikus áramkörök szimulációja
VITMAV00 Építsünk IP telefont!
VIETJV17 Érzékelők, beavatkozók, megjelenítők
VIAUAV10 Felhasználói felületek ergonómiája
VITMJV79 Fuzzy rendszerek I.
VIIIAV00 GPU-k általános célú programozása
VIAUJV21 Grafikai és animációs eszközök
VIIIJV46 Grafikus játékok fejlesztése
VITMAV01 Hálózati szolgáltatások fejlesztése Android platformon
VIHIJV68 Hangszerek fizikája
VITMJV35 Helymeghatározó és navigációs szolgáltatások és alkalmazások
VIHIJV18 Hullámterjedés
VITMJV27 Infokommunikáció a közlekedésben
VIMIAV65 Információs társadalom
VITMJV17 Informatikai projektek menedzselése
VIHVJV13 Integrált rádiók a vezeték-nélküli távközlésben
VIEEAV05 Intelligens szenzorok
VIHIAV07 IPv6 alapú számítógép-hálózatok
VIIIAV04 Irányítórendszerek gyors prototípustervezésének szoftvereszközei
VIAUAV77 Járművek villamosenergia managementje
VIAUJV01 Játékfejlesztés .NET plattformon
VIAUBV18 Java alapú webes keretrendszerek
VIHIJV37 Java-technológia
VIHVJV55 Kábeltelevízió-rendszerek
VIEEBV04 Komplex hardvertervezés I.
VIAUJV25 Korszerű operációs rendszerek
VIVEAV74 Léptetőmotoros hajtások
VIAUJV60 LINUX alapú hálózatok
VIVEBV14 Mechatronika villamos hajtásai
VIMIJV51 Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája
VIHIJV14 Mobil és vezetéknélküli hálózatkezelés
VIEEAV03 Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése 2.
VIEEAV99  Napelemek és megújuló energiaforrások
VIIIJV24 Nemlineáris irányítási rendszerek
VIEEJV14 Optoelektronika
VITMBV13 Peer-to-peer alkalmazások a gyakorlatban
VIHIAV00 Privátszférát erősítő technológiák
VIHVJV43 Programozás MS Windows alatt
VIHIAV95 Projektmenedzsment szoftverek a gyakorlatban
VIEEBV02 Szabványosítás az informatikában és az elektronikában
VIHIAV96 Számítógép-hálózatok üzemeltetése I.
VIHIAV97 Számítógép-hálózatok üzemeltetése II.
VIAUJV10 Szoftver fejlesztés .NET plattformra
VIAUJV09 Szoftver fejlesztés J2EE plattformra
VIAUAV06 Szoftverfejlesztés iOS platformra
VIAUAV05 Szórakoztató elektronikai eszközök programozása
VIAUJV13 Tanuló rendszerek
VIAUAV76 Teljesítmény-átalakítók irányítása
VITMJV28 UNIX/Linux kiszolgálók üzemeltetése
VIHVBV06 Űrtechnológia
VIHVAV07 Űrtechnológia a gyakorlatban
VIETAV03 Vállalati folyamatok modellezése
VIVEJV54 VER Mikroprocesszoros védelmek és alállomási irányítástechnika
VIVEJV47 Villamos autók
VIVEJV81 Villamos energia és környezetvédelem
VIVEBV12 Villamosenergetikai nagyberuházások - múlt, jelen, jövő
VIVEJV63 Villámvédelem
VIAUAV08 Webfejlesztés több platformon -- az egyedi fejlesztéstől a testreszabásig
VITMBV17 Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon
VIAUJV83 Webportálok fejlesztése
VIAUAV04 Windows Phone 7 alapú szoftverfejlesztés

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezeken felül minden, szakirányban már részt vevő hallgató választhat saját szakján belüli másik szakirány tantárgyai közül is, ha órarendi ütközés ezt nem akadályozza, és a tematikának a korábban már hallgatott tantárgyakkal és a később felveendő tantárgyakkal nincs összesen 25%-nál nagyobb átfedése.