Szakmai felvételi a mesterszakra

A képzésben részt vehet, aki a vonatkozó, a Kormány honlapján elérhető KKK (Képzési és Kimeneti Követelmények) rendeletben rögzített ismeretkörökből villamosmérnöki szak esetén legalább 50, mérnökinformatikus és gazdaságinformatikus szakok esetén legalább 40, egészségügyi mérnök szak esetén a hozott diploma szakjától függően legalább 30 vagy 40 kreditnek megfelelő előismerettel rendelkezik. A villamosmérnöki, a mérnökinformatikus és a gazdaságinformatikus szakokon a felvételizőknek felvételi vizsgát kell tenniük, a felvétel feltétele valamennyi szakon a felvételi eljárásban előírt minimális pontszám elérése. Az előismeretek meglétével kapcsolatos vizsgálatot a főiskolai képzést végző társintézményekkel előzetesen elvégezzük, egyedi elbírálásra, ill. vizsgálatra csak a külföldön, ill. 10 évnél régebben végzettek esetében kerül sor.

A felvételi vizsga célja a felkészültség és az alkalmasság vizsgálata, valamint az esetlegesen felmerülő versenyhelyzetek kezelése.

A felvételi eljárás 100 pontos rendszerű, amelynek keretében

Az egészségügyi mérnök szak esetén felvételi vizsga helyett a szerzett pontszám és a görgetett átlag alapján kerül meghatározásra a felvételi pontszám (bővebben ld. itt).

 

A felvételi írásbeli vizsga tématerületei a fenti szakmacsoportokhoz kapcsolódóan

a mérnökinformatikus szak  esetében

Témakörök részletezése és felkészülést segítő források

a villamosmérnök szak  esetében

  • Jelek és rendszerek 2, Villamos energetika (1/3 súllyal) mintapéldák 1.2.
  • szakmai ismeretek (Digitális technika 1-2, Elektronika 1-2, Méréstechnika) (2/3 súllyal)  mintapéldák 1, 2, 3, 4.

Témakörök részletezése és felkészülést segítő források

a gazdaságinformatikus mesterszak esetén

A jelentkezőknek három tárgycsoportban kell írásbeli felvételit tenniük. Mindhárom tárgycsoportban két-két tárgy van, és az egyes tárgycsoporton belül a jelentkező választhat, hogy melyik tárgyból felvételizik. Választását a jelentkezési lapon kell megjelölnie.

A felvételi tárgycsoportok a következők:


A felvétel feltétele (részletes leírást ld. itt), hogy a szakterületi előtanulmányok során megszerzett kreditpontok összege elérje az adott szak számára a Képzési és kimeneti követelményekben (KKK) előírt mennyiségű kreditpontot, amiből a szak számára előírt minimummal rendelkezni kell a mesterfokozat megszerzésére irányuló tanulmányok megkezdésekor, a hiányzó krediteket pedig meg kell szerezni a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.

A tanulmányi pontok számítása:

  • A mesterképzéshez előírt diplomát eredményező képzésben szerzett összes kredit alapján számított súlyozott átlag kilencszerese, egész számra kerekítve.
  • Ha a mesterképzésre jelentkező nem kreditrendszerű képzésben szerzett diplomával rendelkezik, akkor a tanulmányi pontok számítása: a diplomát eredményező képzésben szerzett összes érdemjegy (heti óraszámmal súlyozott) átlagának kilencszerese, egész számra kerekítve.

 


 

MSc felvételi mintasorok