Témakörök részletezése és felkészülést segítő források

Elektronika

Témakörök Jegyzet, tankönyv oldalszáma
1. Dióda, bipoláris tranzisztor, karakterisztikák, modellek, helyettesítő képek, alapkapcsolások [1] 19-25, 27-43
2. FET, karakterisztikák, modellek, helyettesítő képek, alapkapcsolások  [1] 49-58
3. Tranzisztoros kapcsolások nagyjelű jellemzői:  munkapont, kivezérlés [1] 59-70, 98-101, 104-107
4. Tranzisztoros kapcsolások teljesítményjellemzői [1] 71-84
5. Tranzisztoros erősítők kisjelű, lineáris modelljei, paraméterei, erősítő láncok frekvenciafüggetlen vizsgálata [1] 117-130
6. Erősítők kis- és nagyfrekvenciás vizsgálata [1] 131-136, 140-147, 151-152
7. Többfokozatú erősítők, analóg integrált áramkörök alapelemei [1] 153-158
8. Differenciálerősítő nagyjelű és kisjelű jellemzői [1] 159-183
9. Műveleti erősítők felépítése, paraméterei, egyenáramú erősítők és nullponthibák  [1] 189-196
10. Visszacsatolt műveleti erősítők  [1] 196-225, 229-235
11. Komparátorok, bistabil, monostabil, astabil multivibrátorok [1] 249-268
12. DC referencia források, stabilizátorok és átalakítók; Feszültségreferencia-források; Egyenáramú átalakító kapcsolások [3] 18-26, 253-277
13. Termikus modellek és számítások;  Elektronikus áramkörök termikus viselkedése, hűtés [3] 303-322
14. Fáziszárt hurok; Szinkronozás, mint fáziszárt állapot létrehozása; A PLL felépítése, fáziskülönbség képzése; Feszültség-frekvencia átalakítók; A PLL szabályozói, PLL-ek követési jellemzői; PLL-ek nagyjelű viselkedése, A PLL alkalmazásai [3] 95-127

Felkészülést segítő források

 1. Pap László: Elektronika 1., http://www.hit.bme.hu/~gaal/elektronika/Elektronika1.pdf 
 2. Példák, segédletek, http://www.hit.bme.hu/~gaal/elektronika
 3. Varjasi, Balogh, Futó, Gájász, Hermann, Kárpáti: Elektronika 2., BME Viking Zrt. 2014, VI 201-050

Ajánlott irodalom

 1. Hainzmann, Varga, Zoltai: Elektronikus áramkörök, Tankönyvkiadó
 2. Herpy Miklós: Analóg integrált áramkörök, Műszaki könyvkiadó
 3. U. Tietze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök, Műszaki Könyvkiadó

Digitális technika

Témakörök Jegyzet, tankönyv oldalszáma
1. Kombinációs hálózatok; Kétértékű jelekkel végzett logikai műveletek algebrai leírása; Logikai függvények; Logikai függvények minimalizálása; A jelterjedési idők hatása a kombinációs hálózatok működésére (hazárdok) [1] 24-28
[1] 28-41
[1] 46-70, 87-100
[1] 101-114
2. Sorrendi hálózatok; A sorrendi hálózat fogalma, csoportosítása; A sorrendi hálózatok működésének leírása; Elemi sorrendi hálózatok (flip-flopok); Szinkron sorrendi hálózatok tervezési lépései; Aszinkron sorrendi hálózatok tervezési lépései; Sorrendi hálózatok analízise; Állapot-összevonási eljárások [1] 139-150
[1] 151-158
[1] 158-173
[1] 174-189
[1] 189-203
[1] 213-215
[1] 215-235
3. MSI áramkörök alkalmazástechnikája; 74LS85 komparátor, 74LS160..163 számlálók, 74LS283 teljes összeadó [3] 105-107
[3] 181-184
[3] 101-104
[2] 3-36
4. Mikroprocesszor alapok; Egy konkrét mikroprocesszor működése, utasításkészlete, adott assembly programrészlet értelmezése [2] 3-36


Felkészülést segítő források

 1. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése, BME Printer kft. 2011, 55013
 2. Grantner, Horváth, László: Mikroprocesszor alkalmazási segédlet (rövidített kiadás), BME Viking Zrt, 2017, VI 205-030
 3. Hunwald György, Szittya Ottó: Logikai elemek adatgyűjteménye, Műegyetemi kiadó, 2000, 51042

Jelek és rendszerek

Témakörök Jegyzet, tankönyv oldalszáma
1. Periodikus állapot számítása; szinuszos állapot vizsgálata; a frekvenciafüggés ábrázolása (Bode-, Nyquist-diagram); periodikus állapot számítása (Fourier-sor); háromfázisú hálózatok (delta-, csillagkapcsolás) [1] 159-232
2. Analízis a frekvenciatartományban; jelek spektrális előállítása; a spektrális előállítás alkalmazása; (sávszélesség, mintavételi tétel) [1] 233-262
3. Analízis a komplex frekvenciatartományban; Laplace- és inverz Laplace-transzformáció; a Laplace-transzformáció alkalmazása [1] 263-320
4. Lineáris rendszerek jellemzése; rendszerjellemző függvények (impulzusválasz, átviteli függvény és karakterisztika, stabilitás); speciális rendszerek (mindentáteresztő, minimálfázisú) [1] 263-320
5. Nemlineáris hálózatok; rezisztív hálózatok (munkaponti linearizálás); dinamikus hálózatok (numerikus megoldások) [1] 321-380
6. Diszkrét idejű hálózatok és rendszerek; állapotváltozós leírás; rendszeregyenlet [1] 396-412
7. Diszkrét idejű válasz számítása az időtartományban; impulzusválasz és alkalmazása; állapotváltozós leírás megoldása; rendszeregyenlet megoldása [1] 413-458
8. Diszkrét periodikus válasz számítása; szinuszos válasz számítása; általános periodikus válasz számítása (Fourier-sor) [1] 459-480
9. Diszkrét rendszerek analízise a frekvenciatartományban; diszkrét jel spektrális előállítása (diszkrét Fourier-tr.); diszkrét válasz előállítása [1] 481-500
10. Diszkrét rendszerek analízise a komplex frekvenciatartományban; Z- és inverz Z-transzformáció; diszkrét rendszerek analízise [1] 501-536
11. Diszkrét idejű rendszerek jellemzése; rendszerjellemző függvények (impulzusválasz, átviteli függvény és karakterisztika, stabilitás); speciális rendszerek (véges impulzusválaszú, mindentáteresztő, minimálfázisú); diszkrét idejű szimuláció (bilineáris transzformáció) [1] 537-564
12. Villamos energetika; egyfázisú rendszer, teljesítmények; szimmetrikus háromfázisú rendszer; a villamos hálózat felépítése; szimmetrikus összetevők módszere; hálózatág feszültségesés-viszonyai; egyfázisú transzformátorok alapjai [2] 11-20
[2] 20-26
[2] 26-30
[2] 30-49
[2] 49-55
[3] 1-18


Felkészülést segítő források

 1. 1 Fodor György: Hálózatok és rendszerek, Műegyetemi Kiadó, 2004. 55064
 2. 2 Villamos energetika, Magyar Elektrotechnikai Egyesület - BME VIK, http://vet.bme.hu/content/elektrotechnika-villamos-energetika-t%C3%A9mak%C3%B6r
 3. 3 Villamos energetika, Magyar Elektrotechnikai Egyesület - BME VIK, http://vet.bme.hu/content/elektrotechnika-villamos-energetika-t%C3%A9mak%C3%B6r

Méréstechnika

Témakörök [1] Jegyzet, tankönyv oldalszáma
1. Alapismeretek; A mérés és a méréstechnika fogalma; A méréstechnika alkalmazása; Modell és modellezés; Mérési módszerek; Mérési hibák; A mérőeszközök struktúrája [1] 9-26
[2] 15-21, 85-99
2. Az áram és a feszültség mérése; Bevezetés; Az áram- és a feszültségmérők típusai; Mérőhálózatok; Mérőműszerek [1] 27-46, 92-104
[2] 31-36, 121-133
3. Impedanciamérés; Bevezetés; Modellalkotás; Az impedanciamérés módszerei és eszközei [1] 117-142
[2] 51-59, 165-187
4. A frekvencia és az idő mérése; Frekvenciamérés; Periódusidő-mérés; Fázisszögmérés; Időintervallum-mérés [1] 143-154
[2] 47-50, 157-164
5. Jelanalizátorok; Oszcilloszkópok; Spektrumanalizátorok [1] 167-176
[2] 65-70, 201-218


Felkészülést segítő források

 1. Zoltán István: Méréstechnika, Műegyetemi Kiadó, 1997. 55029
 2. Sujbert, Naszádos, Péceli: Méréstechnika példatár, Műegyetemi Kiadó, 2006. 55078