VIK oktatók elismerése

2015. november 25.

A Digitális Esélyegyenlőség Konferencián , 2015. november 19-ém adták át az NJSZT 2015. évi díjait a vIK oktatóinak - Buttyán Levente, Bencsáth Boldizsár, Ekler Péter. Gratulálunk!

http://njszt.hu/neumann/hir/20151124/az-njszt-2015-evi-dijainak-atadasa

Kalmár-díj

Kalmár-díjat azok a tagok kaphatnak, akik a számítástudományban, illetve a számítástechnika alkalmazása területén értek el kimagasló eredményeket. A Társaság másik kitüntetése – melyet szintén 1976 óta adományoz – Kalmár Lászlóról, a Szegedi Tudományegyetem professzoráról, a hazai kibernetikai tudományok megalapítójáról kapta a nevét.

Buttyán Levente és Bencsáth Boldizsár (megosztva)

Dr. Buttyán Levente és Dr. Bencsáth Boldizsár a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékén a CrySyS Adat- és Rendszerbiztonság Laboratórium vezető munkatársai.

Buttyán Levente (szül. 1970) 1995-ben végzett műszaki informatikusként a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán; PhD fokozatát a Lausanne-i Swiss Federal Institute of Technology-n szerezte meg 2002-ben. 2003 óta dolgozik a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékén, jelenleg egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes, a CrySys Lab vezetője. Kutatási szakterülete a biztonsági protokollok tervezése és analízise, a biztonságot növelő mechanizmusok vezeték nélküli beágyazott rendszerekben, továbbá a számítógépes vírusok detektálása és analízise. Több nemzetközi kutatási projektben vett részt. Csaknem 150 szakcikket publikált hazai és nemzetközi folyóiratokban és konferenciakiadványokban, és társszerzője egy szakkönyvnek, amely 2007-ben jelent meg a Cambridge University Press kiadásában. Több nemzetközi szakfolyóirat társszerkesztője volt 2008 és 2014 között.

Bencsáth Boldizsár (szül. 1976) 2000-ben végzett mérnökinformatikusként a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán; PhD fokozatát 2009-ben szerezte meg ugyanott. 2006-tól dolgozik a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékén, jelenleg egyetemi adjunktus, a CrySys Lab vezető munkatársa. Kutatási szakterülete a számítógépek és számítógép-hálózatok biztonsága, a számítógépes vírusok detektálása és analízise. Több nemzetközi kutatási projektben vett részt. Harmincnál több szakcikket publikált hazai és nemzetközi folyóiratokban és konferenciakiadványokban. A Buttyán Levente és Bencsáth Boldizsár vezette CrySys Labnak sikerült több számítógépes támadást felfedeznie, számítógépes vírusokat azonosítania és hatástalanítania, így pl. a Duqu, a sKyWIper, a Miniduke és a TeamSpy néven ismertté vált, rosszindulatú vírusokat.
A hazai IT biztonsági szakmai közösség az ITBN 2015 CONF-EXPO Biztonsági Díjjal ismerte el eddigi tevékenységüket.
Buttyán Levente és Bencsáth Boldizsár iskolateremtő tevékenységének köszönhetően számos BSc és MSc hallgató dolgozik a CrySys Labban, a CsySys Student Core elnevezésű „kiválósági klub” tagjaként. A „klub” tagjaiból álló csapat többek között nemzetközi hacker-bajnokságokon vesz részt: első helyezést szerzett az iCTF 2014 versenyen, és ezzel bejutott a DEFCON CTF 2015 verseny döntőjébe, ahol az 5. helyet szerezte meg.

Kemény János-díj

Kemény János-díj a 35 éven aluli fiataloknak adományozható szakmai alkotó- és publikációs tevékenységük alapján. Kemény János a Darthmounth College (USA) professzoraként a BASIC nyelv egyik kifejlesztője és az időosztásos rendszerek egyik úttörője volt.

Ekler Péter

Ekler Péter 2002-től volt a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának mérnökinformatikus, 2007-től doktorandusz hallgatója; 2010-ben szerzett PhD fokozatot. Ebben az időszakban demonstrátorként vett részt az oktatásban. Diplomatervében, illetve disszertációjában mobil alapú közösségi hálózatok teljesítmény- és hatékonyságvizsgálatával, valamint mobil eszközök szoftverfejlesztési kérdéseivel foglalkozott. 2007-től a Nokia-Siemens Networksnél dolgozott kutatómérnökként, 2010-től a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék oktatója, jelenleg egyetemi adjunktusként; témavezető a BME Informatikai Tudományok Doktori Iskolájában.
Eddig összesen 71 tudományos és felsőoktatási közleménye jelent meg, közülük 35 szakcikk külföldön, valamint egy szakkönyv magyar nyelven.
Jelenlegi kutatási területei: peer-to-peer megoldások, közösségi hálózatok, mobil alapú rendszerek, adattárház-megoldások.
2015-ben a Pro Progressio alapítvány innovációs díját nyerte el (Lengyel Lászlóval közös munkájáért, a SensorHUB-ért). „A SensorHUB olyan adatgyűjtő, elemző és értékesítő platform, amely különféle szak- és alkalmazási területek (például jármű és közlekedés, egészségügy, gyártósorok, intelligens városok) adatgyűjtését, kezelését és elemzését teszi hatékonnyá.