Fokozatváltásban - felhívás PhD hallgatóknak

2015. augusztus 12.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar a Fokozatváltásban a BME (TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0008) projektjének támogatásával pályázatot hirdet a Villamosmérnöki és Informatikai Kar doktorandusz hallgatói részére hallgatói ösztöndíj elnyerésére.

 1./ A pályázat témája és célja: a doktorandusz hallgatók megismerkednek a Fokozatváltásban a BME projekt céljaival (https://www.vik.bme.hu/hir/843-bme-segitseg-a-kkv-szektornak) majd a projekt során a hallgatók szakmai anyagokat dolgoznak ki, melyek (i) a saját kutatási területeik eredményeinek alkalmazhatósági és best practice (legjobb gyakorlatok) elemeit dolgozzák fel a projekt fókuszpontjaihoz illeszkedően, valamint (ii) összefoglaló elemzést készítenek, a kutatási területük kiemelkedő eredményeinek, aktuális technológiáinak a Fokozatváltásban a BME projekt szakmai céljaihoz történő integrálhatóságáról.

A hallgatók által kidolgozott téma a következő lépések szerint készül el:

-          A kidolgozásra kerülő tématerület, azok jellemző, motivációja és célja (a beadott pályázati anyagban a PÁLYÁZATI ADATLAP-on)

-          Első ütem: a szakmai anyag első változata (2015. szeptember 30)

-          Második ütem: a szakmai anyag végleges változata (2015. október 31)

 2./ Az ösztöndíj: 2 hónapra szól (2015. szeptember-október),

összege: 200.000 Ft/hó

10 fő részére adható.

 3./ A pályázat tartalma:

-          Szakmai önéletrajz (europass formátumban, magyar nyelven: https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae)

-          Publikációs lista (Magyar Tudományos Művek Tára alapján)

-          Az eddig folytatott kutatómunka rövid leírása (fél-egy oldal)

-          PÁLYÁZATI ADATLAP Doktorandusz hallgatói ösztöndíj elnyeréséhez

-          ADATLAP Doktorandusz hallgatói ösztöndíj szerződéshez

 Az adatlapok letölthetők ITT

4./ A pályázat beadásának határideje: 2015. augusztus 18.

A pályázatokat a BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék Q.B207 irodájában (1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2., Tel: 463-2870) kell beadni zárt borítékban és elektronikusan a lengyel@aut.bme.hu e-mail címen.

 

5./ Pályázat értékelése: az értékelést és a döntést szakmai zsűri végzi, melyről a pályázók elektronikusan értesítést kapnak augusztus 31-ig.

 

Budapest, 2015. július 1.

                                                                                                                                                                                                                                           Dr. Vajta László sk.

                                                                     dékán