Elismerések átadása

2015. június 10.

Apáczai Csere János-díj

Kiemelkedő hatású oktatási-nevelési-gyógypedagógiai munkájáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János-díjban részesült:
Dr. Vicsi Klára, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék tudományos tanácsadója. Az indoklás szerint "a hallássérültek számítógépes beszédoktató és fejlesztő rendszereinek hazai megteremtésében betöltött vezető szerepéért, a beszédakusztikai, fonetikai, beszédtechnológiai és beszédoktató területen végzett iskolateremtő tevékenységét" díjazták. (2015. június 4.)

Gábor Dénes Országos Tudományos Diákköri Ösztöndíj

A kétévenként adható ösztöndíjat, amely a felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok kutatói munkájának motiválását szolgálja, a kuratórium 2013-ban alapította. Idén Gyimóthy László, a BME villamosmérnöki karának végzős (MSc) hallgatója kapta, aki a XXXII. OTDK informatikatudományi szekciójában elért eredményeiért részesült az elismerésben. Dolgozatában heurisztikus algoritmust ismertetett nagyméretű optikai gerinchálózatokban fellépő hibák gyors detektálására és lokalizálására. (2015. június 5.)

Az elismerésekhez gratulálunk!