Kari tájékoztató fórum 2012. december 10. 10.15

2012. december 4.

Tisztelt Villanykari Munkatársak!

Az új felsőoktatási törvény hatályba lépése, a változó és szűkülő finanszírozás, az uniós pályázatok regionalitási kötöttségei, a hallgatói létszám alakulása – mind olyan kihívások, amelyekre az egyetemnek és karunknak is megfelelő válaszokat kell keresni.

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar közel egy éve elindította a felkészülést azokra a változásokra, amelyek garantálni tudják karunk stabilitását és további fejlődését. Ezek a változások érintik oktatásunk szervezését, gazdálkodásunkat, pályázati tevékenységünket, napi életünk szinte minden mozzanatát. ��

Ezekről, valamint az egyetemet , és ezáltal a Villamosmérnöki és Informatikai Kart is érintő költségvetési zárolásokkal kapcsolatos intézkedésekről, a 2013-as költségvetés előkészítéséről , a gazdálkodási tevékenység és mozgástér jövőbeli lehetőségeiről, a pályázatok kezeléséről , a szeptemberben életbe lépett új felsőoktatási törvényhez kapcsolódó jogszabályokról a kar vezetése

kari tájékoztató fórumot hív össze, melynek

időpontja 2012. december 10. (hétfő) 10.15 óra,

helyszíne az Informatika épület IE 007 terem.

A rendezvény legfőbb célja nem titkoltan a tájékoztatáson túlmutatóan az, hogy minél többen részt vegyünk a Kar előtt álló kihívásokra adandó válaszok kialakításában, ezért várjuk majd kérdéseiteket, javaslataitokat, amit előzetesen is elküldhettek a pro2@mail.bme.hu címre.

Remélem, hogy minél többen részt tudtok venni a közös gondolkodásban.

Budapest, 2012. december 4.

Vajta László