A képi gondolkodás jelentõsége 2012. december 7-8.

2012. november 23.

A konferencia nyitóelőadását James E. Katz, a mobilkommunikáció-kutatás és e-learn�ing úttörő sze�mé�lyi�sé�ge tartja (Boston University), a záróelőadást a nagy adathalmazok filo�zó�fiájának világhírű kutatója, Barry Smith (University at Buffalo). Előadást tart többek kö�zött Balogh Balázs építész, a BME tanszékvezető professzora, és Szabó György egy. docens (BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék).

A BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék Képi Tanulás Műhelye 2009 októberében ala�kult. Célja a mérnöki és társadalomtudományi gondolkodás kölcsönös közelítése, a képi kommunikációnak a kutatásban-tanításban-tanulásban betöltött integratív szerepe kiemelé�sével, a képi kultúra pedagógiai megalapozottságú terjesztése. A mai felsőoktatásban a fa�kultások, a tu�dományágak, a tantárgyak fragmentálódásának tanúi vagyunk: a képi gon�dolkodás jelentőségének bemu�tatása az inter- és transz�diszciplináris törekvések egyik leg�hatéko�nyabb eszköze. Várjuk a BME tanárait konferenciánkra – és a Képi Tanulás Műhelye havi rendszerességgel megrendezésre kerülő kutatószemináriumaira.

http://www.hunfi.hu/nyiri/VL_3/