20 éves a HSN Lab - sajtótájékoztató 2012. május 14.

2012. május 14.

A 20 éves évforduló alkalmából rendezett sajtótájékoztatón részt vett többek közt Pálinkás József, az MTA elnöke és Cséfalvay Zoltán , az NGM államtitkára is.

Cséfalvay Zoltán kiemelte, Magyarország gazdasági sikere három tényezőn múlik: a pénzügyi stabilitáson, a versenyképességi reformokon, és a magas hozzá adott értékű termelésen. Az elmúlt két esztendőben tartósan konszolidáltuk az államháztartást és széleskörű reformok egész sorát hajtottuk végre, így az előttünk álló új szakaszban már minden erőnkkel a magas hozzá adott értékű termelés elősegítésére fordíthatjuk figyelmünket. Ennek része az egyetemek és a vállalatok között kialakított együttműködések elősegítése, amelynek egyik legsikeresebb példája a Budapesti Műszaki Egyetem és az Ericsson immár húsz éve tartó kooperációj. Június közepén jelenik meg az a versenyképességi szerződési pályázat, amelyre kutatási-fejlesztési projektek megvalósítására pályázhatnak egyetemek, kutatató intézetek és vállaltok konzorciumai, 9,4 milliárd forintos induló keretösszeggel, amihez – terveink szerint - ebben az évben további legalább 10 milliárd forint támogatás biztosítható.

Charlotte Karlsson, az Ericsson Magyarország K+F központjának vezetője és Péceli Gábor a BME rektora a vállalat és az egyetem közös kutatási programjairól, a tovább együttműködés lehetőségeiről beszélt. Charlotte Karlsson a sajtótájékoztatón elmondta: „Az Ericsson Magyarország és a hazai egyetemek (BME, ELTE) közötti együttműködés példája kíván lenni a modern műszaki felsőoktatás támogatása iránt elkötelezett cég és a XXI. század ipari és piaci kihívásai felé nyitott, a nemzetközi trendeket ismerő és azok irányában érzékeny felsőoktatási intézmény kapcsolatának.”

Péceli Gábor beszédében hangsúlyozta, hogy az Ericsson modellre építő ipari campus nagy jelentőségű a felsőoktatás és az ipar kapcsolatában, így nagy öröm, hogy az NGM által most kiírásra kerülő KTIA pályázatok lehetőséget adnak ennek megvalósítására. Sallai Gyula, a Nagysebességű Hálózatok Laboratórium elnöke hozzátette: az elmúlt 20 év fényesen bizonyította, hogy egy vállalati K+F szervezet és egy egyetemi kutatólabor együttműködése kiemelten sikeres és tartós lehet, ha mindkét oldalon erős szakmai csapatok vannak, ha az elmélettől az alkalmazásokig terjed az együttgondolkodás, ha mindkét fél folyamatosan igényli, hogy a technológia fejlődés élvonalában legyen, és ha jól kiformálódtak a szerepek és abban mindkét fél nyertesnek érzi magát.

Pálinkás József elmondta: „A Magyar Tudományos Akadémia valamennyi rendelkezésére álló eszközzel támogatja kutatóközpontjai, a felsőoktatási intézmények és az innovatív gazdasági vállalkozások között létrejövő kapcsolatokat, hiszen az iparban hasznosuló kutatási eredmények szervesen nőnek ki a felfedező kutatásokból, és egyedül a korszerű, minőségi kutatással összefonódott felsőoktatási rendszer képes a tudásalapú gazdaság számára innovatív munkaerőt kibocsátani. A versenyszektorban működő cégek által fejlesztett termékek minősége, piaci értéke és profittermelő képessége nagymértékben függ a hozzáadott termék újdonságtartalmától, amelyet a kiválósági alapokon nyugvó tudományos kutatások eredményei biztosíthatnak.�