Pályázati felhívás

2007. július 16.

Pályázati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egészségügyi Mérnöki Tudásközpont (EMT) igazgatói teendőinek ellátására

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatika Karának Dékánja, mint a 2007. július 1.-vel megalakult Egészségügyi Mérnöki Tudásközpont igazgatója felett a kinevezési és munkáltatói jogokat ellátó vezető pályázatot hirdet az Egészségügyi Mérnöki Tudásközpont Igazgatója munkakör betöltésére.

Az EMT szerepe:

Az EMT a BME önálló gazdálkodó egysége, melynek működését a BME Villamosmérnöki és Informatika Karának Dékánja felügyeli. Az EMT saját bevételből gazdálkodó egység, mely a pályázati és ipari finanszírozású kutatási projektekből, és az oktatási tevékenység szervezésére kapott egyéb támogatásokból szerzett bevételeiből gazdálkodik, költségvetési támogatásban nem részesül.

Az igazgató feladatai:

Az�� EMT vezetésének, működésének, gazdálkodási rendjének megszervezése, a vállalati kapcsolatok kiépítése, kutatási projektek indítása, az oktatástámogató tevékenység kialakítása, az egyetemi tudásközpontokkal való kooperáció koordinálása, társegyetemekkel és kutatóintézetekkel való közös projektek szervezése.

Az igazgatóval szembeni elvárások:

Több éves tapasztalat pályázati rendszerek működtetésében és pályázati kutatómunka irányításában, szakmai jártasság az egészségügyi mérnöki szakterületen, idegen nyelvek ismerete, egyetemi oktatói/kutatói tapasztalat, vezetői készségek, alapvető gazdálkodási ismeretek. Meglévő egyetemi közalkalmazotti munkaviszony előnyt jelent.

Egyéb feltételek:

A sikeres pályázót a Dékán határozott időre, 2008. június 30.-ig nevezi ki, és a kinevezés kölcsönös megegyezéssel hosszabbítható. Az igazgató a munkáját a BME Humánpolitikai Szabályzata és az EMT SZMSZ előírásai keretében önállóan szervezi meg.

A pályázat kellékei:

Részletes szakmai önéletrajz, szakmai program, az EMT működtetésével kapcsolatos elképzelések ismertetése.

A pályázatok benyújtásának határideje: ���� 2007. augusztus 21. 12.00.

A pályázatok benyújtásának helye: � Villamosmérnöki és Informatika Kar Dékáni Hivatala

���������������������������������������������������������� 1111 Budapest, Egry József u. 18.

Döntés:��������������������������������������������� 2007. augusztus 24.-én

A kinevezés dátuma: 2007. szeptember 1.

Budapest, 2007. július 16.

����������� ����������� ����������� ���������������������������������������������� Dr. Péceli Gábor

����������� ����������� ����������� ����������� ���������������������������������� �������� dékán