Emberközpontú MI képzés a VIK-en

2022. április 22.

Emberközpontú mesterséges intelligencia mesterképzés a BME VIK-en

Human-Centred Artificial Intelligence Master's at BME VIK

English version

Tájékoztató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának hallgatói számára

mesterséges intelligencia (MI) emberközpontú megközelítése arra törekszik, hogy az alapvető emberi jo­gok tiszteletben tartása révén a humán értékek központi szerepet kapjanak az MI-rendszerek fejlesztése, tele­pítése, használata és felügyelete során. Öt ország tíz szervezete – négy egyetem, három kiválósági központ és három gazdasági társaság – azért hozta létre a HCAIM1 konzorciumot, hogy egy 60 ECTS2 kreditértékű mes­terképzési programot dolgozzon ki az egyetemek részére. A program elvégzése során a hallgatók olyan isme­reteket kapnak, amelyek lehetővé teszik számukra az emberi jogok védelmét tiszteletben tartó és támogató MI-innovációk létrehozását és alkalmazását, miközben kihasználják az MI-ben rejlő lehetőségeket és előnyö­ket a mai digitális társadalom javára.

A 2021-ben EU-támogatással elkezdődött HCAIM projekt eredményeként – önállóan vagy egy meglévő kép­zésbe ágyazva – már 2022-ben elindul a HCAI mesterképzés a partnerországokban. A konzorcium tagjaként a BME a HCAI mesterprogramot most kiegészítő képzésként hirdeti meg a VIK hallgatói számára.

A HCAI mesterképzés követelményeinek teljesítését oklevélmelléklet-kiegészítés3 fogja igazolni, nevezetesen az oklevél 6.1.1. További információ/Additional information pontjába bekerülő alábbi bejegyzések:

Magyarul: „A hallgató teljesítette a Human-Centred Artificial Intelligence Master's (HCAIM) program­ban előírt kimeneti követelményeket, melyeket az INEA/CEF/ICT/A2020/2267304 azonosítójú EU projekt dolgozott ki.”

Angolul: ”The student completed the requisite learning outcomes of the Human-Centred Artificial Intelli­gence Master's (HCAIM) programme, defined by the INEA/CEF/ICT/A2020/2267304 EU project.”

A VIK hallgatói közül – képzési programjuk és jelenlegi mintatantervük alapján – különleges helyzetben vannak a mérnökinformatikus mesterszak intelligens rendszerek, illetve adat- és médiainformatika mellék­specializációt felvevő hallgatói, akik a HCAIM követelményeinek a mérnökinformatikus mesterszak 120 kreditjén felül még legfeljebb 2, illetve 10 többletkredit teljesítésével meg tudnak felelni. (A mérnökinforma­tikus mesterszakon 120-ból 108 kreditet a kötelező, 12-t pedig választható tantárgyak teljesítésével kell meg­szerezni.) 

Kérjük a HCAI mesterképzés iránt érdeklődőket, hogy a https://hcaim.bme.hu/q220422 címen található kér­dőív kitöltésével és elküldésével 2022. május 8-áig tájékoztassák részvételi szándékukról a képzésért felelős kari munkatársakat. A kérdőív kitöltése semmilyen kötelezettséggel nem jár, semmiképpen nem számít je­lentkezésnek a mesterképzésben való részvételre. A kérdőívet kitöltőket rendszeresen tájékoztatni fogjuk a HCAIM projekt őket érintő fejleményeiről, a mesterképzéssel kapcsolatos legfrissebb tudnivalókról.

https://hcaim.bme.hu/hu/msc-bme/