MTA Fiatal Kutatók Akadémiája

2022. január 7.

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) tagfelvételi pályázatot hirdet a 2022–2027 közötti periódusra.
Az FKA egy nemzetközi minták alapján, 2019-ben alapított, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közfeladataival összhangban működő, alulról szerveződő tudományos társaság. Az FKA 2021-től az MTA társult tudományos társasága, annak testületeivel és tudományos osztályaival szorosan együttműködve részt vesz az MTA tudományos közéleti tevékenységében.

FELHIVÁS

A tagválasztás szempontjai: https://mta.hu/fka/dokumentumok-109529

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik:
i) az MTA köztestületének tagjai legkésőbb 2021. november 1. óta,
ii) 12 évnél nem régebben (2010. január 1. után*) szerezték első PhD
fokozatukat,
iii) a taggá válás évében nem töltik be 41. életévüket (1982. január 1. után
születtek*),
iv) *Az ii) és iii) pontok esetében maximum 5 év korhatárkedvezmény vehető igénybe gyermekvállaláshoz kapcsolódóan kiesett kutatóidő (gyermekenként maximum 2 év), tartós betegség, illetve egyéb, igazolható egyéni körülmény fennállása esetén. (A korhatárkedvezményt igénybe vevő pályázók is mindenképpen 1977. január 1. után születtek, és első PhD fokozatukat 2005. január 1. után szerezték.) A korhatárkedvezmény igénybevételének tényét és okát az online pályázati felületen a “pályázat adatai” fül alatt található
szövegdobozban kell feltüntetni. A korhatárkedvezményre jogosító igazolásokat a pályázathoz nem szükséges csatolni, de az FKA Tagválasztási Bizottsága fenntartja a jogot, hogy a bírálati szakaszban ezeket a dokumentumokat a pályázóktól bekérje.

Határidő: 2022. február 4. 

https://palyazat.mta.hu/fka_2022/