Űrmérnök mesterszak indul!

2021. november 3.

Az űrmérnök mesterszak első évfolyama 2022 szeptemberében indul, 2022. február 15-ig lehet jelentkezni rá a felvi.hu oldalon keresztül.

A szakról és a felvételi követelményekről online  tájékoztatót szervezünk 2022. január 26. szerdán 17.00 órakor.

csatlakozás itt:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmZjODExNjAtZjIxOS00ZDRlLWIwMDQtNGZjMWY1YzQ4NzQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%227399e1aa-4d05-4eb4-9b35-316ef6fe34cf%22%7d