Diplomaátadó ünnepség 20210723

2021. július 6.

A VIK februárban és júliusban végzett hallgatói részére diplomaátadó ünnepséget szervezünk 2021. július 23-án, pénteken .

Az érintett hallgatók meghívót kapnak a Neptunban rögzített címükre.

A jelenléti eseményen hallgatónként max. 2 hozzátartozó vehet részt a vonatkozó egyetemi szabályok alapján.

Az ünnepséget youtube-on közvetítjük itt: https://www.youtube.com/watch?v=izeSjk5-ws4

10.00 BProf üzemmérnök-informatikus, BSc.MSc mérnökinformatikus hallgatók (július)

12.00 BSc., MSc villamosmérnökök, MSc eü. mérnökök, gazdaságinformatikusok (július)

14.00 februárban végzett hallgatók, akik a korábban részükre kiküldött levél alapján jelezték részvételüket

Magatartási szabályok:

A felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő megtartásának szabályairól szóló 351/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet alapján: 

1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a diplomaátadó ünnepségen egyidőben jelenlévő személyek maximális száma 696 fő lehet.

Ez a létszámkorlát a K épület Aulára és kerengőre meghatározott 496 fő, valamint a Díszteremre meghatározott 200 fős létszámkorlátból tevődik össze. A létszámkorlát betartatásáról a diplomaátadó ünnepséget gondozó kar dékánja a szervezők útján gondoskodik. Célszerű a diplomát átvevők számát és a velük együtt jelen lévő kísérők (vendégek) számát úgy meghatározni, hogy szabálykövető magatartás esetén a résztvevők száma a létszámkorláton belül maradjon.

1. § (3) bekezdés alapján a diplomaátadó rendezvényen bárki életkortól, illetve koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehet, a diplomaátadó rendezvény helyszínén megengedett a tartózkodás.

1. § (4) bekezdés alapján a a koronavírus-világjárvány terjedésének megakadályozása céljából a következő magatartási szabályokat kell a szervezőknek betartani és betartatni:

a) kerülni kell a torlódásokat, a résztvevőket a szervőknek úgy kell irányítaniuk, hogy "sűrűsödés" (a személyek közvetlen testi kontaktusa) ne alakuljon ki;

b) a testi kontaktust (pl. kézfogás), a diplomaátadáshoz közvetlenül nem kapcsolódóan kerülni kell;

c) a diplomát átadó és a diplomát átvevő személy fehér, az ünnepélyes alkalomhoz illő kesztyűt köteles viselni, kézfogás csak kesztyűben megengedett; (megjegyzés: a kar a kesztyűt biztosítja)

d) a diplomaátadó ünnepségen a maszk viselése nem kötelező, de a maszk viselése nem tiltható meg.

1. § (5) bekezdés alapján a szervező (a kar képviselője) a diplomaátadó

a) ünnepségre meghívott (volt) hallgatókat a magatartási szabályokról előzetesen elektronikus levélben tájékoztatja;

b) ünnepségen jelen lévőket az ünnepség kezdete előtt a magatartási szabályokról szóban is tájékoztatja.

A szervező kar dékánja gondoskodik a tájékoztatásról és a magatartási szabályok betartásáról, betartatásáról.