Átadták a Bolyai - ösztöndíjakat és plakettet fiatal kutatóknak

2019. július 10.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat a Magyar Tudományos Akadémia hozta létre 1996-ban a hazai fiatal és tehetséges kutatók anyagi támogatására, valamint a kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére. Az évente meghirdetett ösztöndíjat a jelenlegi szabályozás szerint 45 év alatti kutatók nyerhetik el legfeljebb három évre. A pályázati időszakban végig kiemelkedő eredményeket elérő tehetségek másodszor is pályázhatnak a Bolyai-ösztöndíjra.

„Az elmúlt két évtizedben a Bolyai-ösztöndíj a fiatal kutatókat érintő legnagyobb presztízsű ösztöndíjjá alakult, amely a pálya elején kiemeli a kiemelésre méltókat, és további lehetőségeket kínál számukra. Mintegy megmutatja őket a kutatói közösségnek, hogy rájuk lehet számítani, ők azok, akik majd a zászlót fölemelve tovább fogják vinni, akik meg tudják újítani és európai vagy világszintre tudják emelni a magyar tudományos életet” – köszöntötte a díjazottakat Tulassay Tivadar, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának elnöke- tudósít a bme.hu.

2019-ben a Bolyai János Kutatói Ösztöndíjban részesült BME-s kutatók:

Baranya Sándor, az ÉMK Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének egyetemi docense
Benkő Zoltán, a VBK Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének adjunktusa
Csizmadia Péter, a GPK Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének adjunktusa
Farkas Attila, a VBK Szerves Kémia és Technológia Tanszékének tudományos segédmunkatársa
Gézsi András, a VIK Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének adjunktusa
Hegedűs Ferenc, a GPK Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének egyetemi docense
Hullám Gábor István, a VIK Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének docense
Kmetty Ákos, a GPK Polimertechnika Tanszékének adjunktusa
Kormos Márton, a TTK Elméleti Fizika Tanszékének tudományos főmunkatársa
Mireiszné Kiss Nóra Zsuzsa, VBK Szerves Kémia és Technológia Tanszékének adjunktusa
Molnár Kolos, a GPK Polimertechnika Tanszékének adjunktusa
Pozsgay Balázs Sándor, a TTK Elméleti Fizika Tanszékének tudományos munkatársa
Vrana Péter, a TTK Matematika Intézet Geometria Tanszékének adjunktusa

Bolyai plakettet 6 műegyetemi oktató vett át, köztük Kollár Zsolt.

Kollár Zsolt, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék egyetemi docense, aki az elmúlt három év során elsősorban az 5G-s vezeték nélküli szűrőbank alapú többvivős modulációs eljárást (FBMC) vizsgálta behatóbban. Ezzel az eljárással növelhető az adatátviteli sebesség, valamint javítható a rádiófrekvenciás spektrum kihasználhatósága. A kutatási program keretében új eredményeket ért el az adó struktúra optimalizálásában, valamint a nemlineáris hatások javításában, amelyekkel növelte e módszer pontosságát, illetve csökkentette az alkalmazhatóság költségeit. Szintén új eredményeket ért az ún. R-DFT eljárás vizsgálatában: a jelfeldolgozási algoritmus különféle implementációs lehetőségeit elemezte és hasonlította össze számításigény és kvantálási hibára való érzékenység szempontjából más, hasonló eljárásokkal. Így valós időben pontosabban lehet meghatározni a rádiófrekvenciás spektrum kihasználtságát egy viszonylag egyszerű hardveres megoldással. Az ösztöndíjas támogatási időszak eredménye továbbá öt konferenciacikk, hét folyóiratcikk (ezekből négy impakt faktoros folyóiratban), illetve két előadás.