Ünnepi ülést tartott a BME Szenátusa 20190525

2019. május 27.

A díszpolgárok és a doktorok avatása mellett rangos kitüntetéseket, „Ipari Professzori” címet és „Neumann János” Professzori címet is adományozott a BME stratégiai döntéshozó testülete - tudósít a bme.hu a Szenátus ünnepi üléséről.

Jakab László, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánjának előterjesztésére tiszteletbeli doktorrá avatták Andrea Bondavalli professzort az informatikai tudományok tudományág terén kifejtett, nemzetközileg is kimagasló tevékenységéért.

Andrea Bondavalli a Firenzei Egyetem professzora, a hibatűrő számítástechnika, ezen belül a kritikus kiberfizikai rendszerek nemzetközileg is meghatározó, vezető kutatója. Több mint 20 éve tart fenn szoros, számos közös EU-s és bilaterális kutatási projektet, valamint rangos publikációt eredményező kapcsolatot a BME szakembereivel. Közreműködője a Műegyetem tudományos utánpótlásának és oktatásfejlesztésének” – mondta Jakab László távollétében Bíró József, a VIK dékánhelyettese.

Sztoczek József Emlékéremben részesült távollétében Mahó Zoltánné Krisztina.  E díjat azon egyetemi munkatársak méltó elismerésére alapította a Szenátus, akik több éven át az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben, a fejlesztésben vagy más egyetemmel kapcsolatos területen nyújtott teljesítményükkel kiemelkedően szolgálták a BME érdekeit. A kitüntetéseket Józsa János rektor adta át.

Mahó Zoltánné, a VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék titkárságvezetőjeként munkáját rendkívül lelkiismeretesen, magas színvonalon végzi. Nagyfokú önállósága jelentős terheket vesz le a tanszékvezetés válláról. Szakmailag széleskörűen felkészült, a titkárság valamennyi munkatársának oktatásszervezési, és pénzügyi feladatait el tudja látni, a tanszéki közösség egyfajta kovásza.

Az ünnepi ülés hetedik napirendi pontjaként Józsa János rektor és R. Nagy Tibor Endre, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke átnyújtották az „Egyetemi Ifjúságért” („Pro Juventute Universitatis”) kitüntetést. Az „Egyetemi Ifjúságért” (”Pro Juventute Universitatis”) kitüntetést – az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára – a Szenátus olyan személyeknek adományozza, akik az egyetem hallgatói érdekében hosszabb időn keresztül kiemelkedő tevékenységet végeztek.

Elismerésben részesült Tevesz Gábor, a VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék egyetemi docense. Egyetemi életútjának minden aspektusában kimagasló munkát végzett a hallgatóságért. Több mint egy évtizedes oktatási dékánhelyettesi pályafutása alatt hallgatóbarát hozzáállásról tett tanúbizonyságot. A kar képzéseit úgy formálta, hogy azok a lehető legjobban kielégítsék a hallgatóság és az ipar igényeit. A BME Esélyegyenlőségi Bizottság elnökeként egyetemi szinten segítette a speciális igényű hallgatókat abban, hogy helyzetükből adódó hátrányaikat leküzdve, nem speciális igényű társaikhoz mérten egyenlő esélyekkel folytathassák tanulmányaikat.

A nyolcadik napirendi pont keretében átnyújtott „A Műegyetem kiváló oktatója” kitüntetésben azok az oktatók részesülhetnek – szintén az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára –, akiket az általuk tartott kurzuson összesen legalább 100 hallgató véleményezett, és a kialakult sorrendben az első öt helyen szerepeltek. 2019-ben az elmúlt két félév oktatói közül összesen heten vehették át a díjat Józsa János rektortól, valamint R. Nagy Tibor Endrétől, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnökétől, köztük Ekler Péter, a VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének egyetemi docense;

Habilitációs oklevelét később veszi át Battistig Gábor (VIK), a mikroelektronikai technológiák fejlesztéséért, valamint fém és félvezető nanoszerkezetek létrehozása és eszköz-integrációja területén végzett munkásságáért .

A doktori iskolák tanácsai doktori (PhD) és mester (DLA) fokozatot ítéltek oda építőmérnöki tudományokban 10, földtudományokban 2, gépészeti tudományokban 16, építészmérnöki tudományokban 4, építőművészetben 10, bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományokban 6, kémiai tudományokban 17, informatikai tudományokban 10, villamosmérnöki tudományokban 13, közlekedés- és járműtudományokban 3, fizikai tudományokban 10, pszichológiai tudományokban 2, gazdálkodás- és szervezéstudományokban 1, valamint filozófiai tudományokban szintén 1 doktorjelöltnek.

Képek