Szakdolgozatok és diplomatervek beadási határidejének módosulása

2010. december 9.

A szorgalmi időszak utolsó két napjában a Neptun rendszer verziófrissítése miatt rövid idejű, átmeneti kiesések várhatók a kari portálok azonosító rendszerében, így a Diplomaterv Portál működésében is. Erre való tekintettel a szakdolgozatok és diplomatervek elektronikus beadásának határidejét 2010. december 13. 24h-ra módosítom.
Dr. Tevesz Gábor
oktatási dékánhelyettes