IMSc ösztöndíj pályázat

2018. augusztus 22.

A Nokia Bell Labs küldetésének tekinti, hogy támogassa a magasan képzett, világszínvonalú szaktudással
rendelkező szakemberek egyetemi képzését. Ennek elősegítésére pályázatot hirdet a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar IMSc programjában részt vevő azon hallgatók részére, akik érdeklődési/kutatási területe, projekttantárgyai (Szakdolgozat-készítés, Önálló laboratórium, Diplomatervezés) keretében végzett tevékenysége egybeesik az alábbi területekkel:
· Infokommunikációs hálózatok
· Felhőszámítás, virtualizáció
· Gépi tanulás/Mesterséges Intelligencia
· Analitika, adattudomány
Az ösztöndíjat elnyert pályázók választott területükön való szakmai fejlődését a Nokia Bell Labs személyi mentorokkal segíti: konzultációs lehetőség a Nokia Bell Labs releváns szakembereivel, vezető
kutatóival, technológiai ismeretek megszerzése, laboratóriumi infrastruktúra használata, stb.
A pályázaton elnyerhető ösztöndíj összege 110.000 Ft / hónap, időtartama maximum két és fél év
(félévenkénti felülbírálással, lásd lentebb). Az ösztöndíjat maximum 5 fő nyerheti el.
Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthat be a BME VIK villamosmérnöki és mérnökinformatikus IMSc programjában
· legalább 6 szemesztert/180 kreditet már teljesített hallgató
A pályázathoz csatolni szükséges (angol nyelven)
· szakmai életrajz
· motivációs levél, ami tartalmazza az érdeklődési terület kapcsolódását a kiíró által
meghatározott tématerületekhez (max.2 oldal)
· legutóbbi két félév tanulmányi eredményének és IMSc pontjai számának igazolása
A pályázat elbírálása:
A pályázatokat a BME VIK és a Nokia Bell Labs szakemberei értékelik ki és közösen döntenek a
nyertesekről 2018. szeptember 7-ig.
Az ösztöndíj az IMSc tanulmányok befejezéséig szól, félévenkénti, a vizsgaidőszakot követő két héten
belüli felülvizsgálattal. Az ösztöndíj további folyósításához minden tanulmányi félév elején a hallgatónak
a következő kritériumokat kell teljesítenie:
· IMSc tanulmányok folytatása (program feltételeinek teljesítése)
· Sikeres féléves szakmai beszámoló a BME és Bell Labs szakembereinek
· A mentorok (egyetemi és Bell Labs) általi pozitív értékelés a végzett munkáról és az
előmenetelről
· Tanulmányi eredmények (TDK, tudományos eredmények, mint pozitív faktorok)

A pályázatot elektronikus formában a az imscpalyazat@vik-dh.bme.hu címre kell beküldeni.
A pályázat beadási határideje: 2018. augusztus 24.