VIK munkatársak elismerése a Szenátus ünnepi ülésén

2018. május 29.

2018. május 26-án ünnepi ülést tartott a BME Szenátusa.

A VIK előterjesztésére Neumann János Professzori Címet vett át Sztipanovics János villamosmérnök, Vanderbilt Egyetem.

A kitüntető címet a BME a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal együtt hozta létre azon kimagasló, nemzetközi szinten is ismert és elismert tudományos teljesítményt nyújtó hazai vagy külföldi egyetemi tanárok elismerésére, akiknek tudományterülete, tevékenysége kapcsolódik a Neumann János által elért tudományos eredményekhez, és tevékenysége kötődik az egyetemhez. A kitüntetést a rektor és Friedler Ferenc, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság elnöke közösen adták át.

Sztipanovits János köszönőbeszédében rávilágított: két szempontból is örül az elismerésnek. Egyrészt, mert a cím névadójához köthető modern számítógéptudomány területén dolgozóként, „részesévé válhat az újabb ipari forradalomnak”, másrészt, mert ezt a díjat a Műegyetemtől kapta, attól az intézménytől, amely „szilárd tudást biztosított számára a munkához, és ahol élete első állását töltötte be, kiváló kollégákat, sok barátot szerezve”.

József Nádor Emlékéremet vett át Jobbágy Ákos egy. tanár. kimagasló oktató-nevelő és tudományos munkájáért.

Külön kiemelendő a hazai műszaki felsőoktatás, azon belül az egészségügyi mérnökképzés fejlesztése és szervezése terén kifejtett példaértékű munkássága; a BME oktatási folyamatai irányításában oktatási igazgatóként, majd rektorhelyettesként betöltött meghatározó szerepe; a Magyar Rektori Konferencia és a Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság munkájában való részvétele, az ennek során elért eredményei; valamint a mozgáskoordináció kvantitatív jellemzése, neurológiai betegségekben szenvedők mozgásmintáinak megismerése és a vérnyomás mérésének indirekt módszerei terén végzett nemzetközi hírű tudományos tevékenysége. (a hivatalos laudáció nyomán)

Sztoczek József Emlékéremben részesült Lukátsiné Farkas Róza, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének gazdasági ügyintézője, a tanszéken végzett, közel két évtizedes igényes, megbízható gazdasági és munkaügyi tevékenységéért, valamint számos pályázati és vállalati kutatás-feljesztési projektben végzett munkájáért;

A Műegyetem kiváló oktatója” kitüntetésben részesült Czirkos Zoltán, az EET oktatója –  az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára –,  az általa tartott kurzuson összesen legalább 100 hallgató véleményezett, és a kialakult sorrendben az első öt helyen szerepelt.

Habilitációs oklevelet vett át Farkas Károly, doktori esküt tett 13. hallgató.

A bme.hu összefoglalója alapján