Közalkalmazotti Tanács választás 2018

2018. április 19.

A BME Közalkalmazotti Tanács 5 éves mandátuma lejárt, így új Tanácsot kell választani.

A szervezeti egységeknek április 27-ig lehet jelöltet állítani, majd május 29. és június 1. között történik a választás.

 A KT -ről röviden:

A KT törvényi és egyetemi, illetve saját szabályozása és ügyrendje szerint működik.

A KT feladatai közé tartozik a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának figyelemmel kísérése. Jogosult a munkáltatótól tájékoztatást kérni, tárgyalást kezdeményezni. Emellett a munkáltató félévente tájékoztatja és kikéri a KT véleményét a gazdasági helyzetét érintő kérdésekről, a munkabérek változásáról, a foglalkoztatásról, a munkaidőről, a munkafeltételekről. Ezek az előírások egyetemi szinten a következőképpen valósulnak meg:

- A KT elnöke szavazati joggal részt vesz a Rektori Tanács ülésein

- A KT elnökhelyettese a Szenátus üléseinek állandó meghívottja

- A KT a Szenátus munkáját segítő Gazdasági- Tudományos- és Oktatási Bizottságban tag

- A KT egy tagja a Kari Tanácsok üléseinek állandó meghívottja

- A KT elnöke az Esélyegyenlőségi Bizottság tagja

- Azon egyetemi szabályozások elkészítésében, mely a munkavállalók több, mint 30%-át érinti, a szabályozó alkotója, kikéri a KT véleményét.

A fenti feladatok elvégzését a KT kijelölt tagjai látják el.

A KT honlapja: http://www.bme.hu/kt

Az új KT tagjainak munkája kiemelkedően fontos a közalkalmazottak és az Egyetem életében. A tagoknak tudniuk kell képviselni a munkavállalók érdekeit, rendelkezzenek konfliktuskezelési képességgel. Fontos, hogy jó egyetemi kapcsolataik legyenek. Az információkat megfelelően tudják továbbítani az érintettek felé.

 

A KT 13 tagját az egyetemi közalkalmazottak választják, maguk közül. A törvény ugyan nem írja elő, de célszerű, - a fentiekben leírtak fényében - hogy valamennyi szervezeti egység képviseltetni tudja magát a KT-ban. Ez a célkitűzés a jelenlegi KT -ban most is szinte maradéktalanul teljesül.

 A jelenlegi választási folyamat elkezdődött, a Választási Bizottság, ahova sikerült valamennyi szervezeti egységből tagot delegálni, megtartotta első ülését. A VIK képviselője a bizottságban Dallos Györgyi, a DH munkatársa, dallos@mail.bme.hu