Újvári János diplomadíj pályázat

2018. március 1.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának felhívására az idei tanév tavaszi félévében végzős alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók jelentkezhetnek.

A pályázat célja

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatók támogatása abban, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai segítség mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, egyúttal feltérképezzék az általuk választott szakterület szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, oltalmazhatósági lehetőségeit. A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A hallgatók ezáltal olyan tudáshoz jutnak, amit a későbbiekben a munkaerőpiacon kutatóként, mérnökként vagy bármilyen más hivatás keretében is hasznosítani tudnak majd.

A pályázati felhívás elérhető itt:

http://www.bme.hu/hirek/20180301/Meghirdettek_az_Ujvari_Janos_diplomadij-palyazatot

Jelentkezési határidő: március 19.