VIK oktatók elismerése a Szenátus ünnepi ülésén

2017. május 29.

A díszpolgárok, majd a doktorok avatása és a kitüntetések átadása mellett Ipari Professzori Címeket és Neumann János Professzori Címet is adományozott a Műegyetem stratégiai döntéshozó testület - tudósít a bme.hu a Szenátus május 27-i ünnepi üléséről.

Az ünnepi ülés negyedik napirendi pontja a Sztoczek József Emlékérmek átadása volt. E díjat azon egyetemi foglalkoztatottak méltó elismerésére alapította a Szenátus, akik több éven át az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben, a fejlesztésben vagy más egyetemmel kapcsolatos területen nyújtott teljesítményükkel kiemelkedően szolgálták BME érdekeit.

Idén tízen részesültek a kitüntetésben, köztük:Takács Imre, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékének műszaki ügyintézője, a mérnökképzés magas színvonalának biztosításáért végezett lelkiismeretes, oktatást segítő, több évtizeden keresztül végzett tevékenységéért.

Az ünnepi ülés ötödik napirendi pontjaként Józsa János rektor és Krisztián Dávid, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke nyújtotta át az „Egyetemi Ifjúságért” („Pro Juventute Universitatis”) kitüntetéseket.

„Egyetemi Ifjúságért” („Pro Juventute Universitatis”) díjat az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára adományozza a Szenátus olyanoknak, akik hosszabb időn keresztül kiemelkedő tevékenységet végeztek a műegyetemi hallgatók érdekében.

Idén négyen vették át az elismerést, köztük 

Péceli Gábor, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi tanára, egyetemünk volt rektora, 2008 és 2015 között az Egyetem rektoraként végzett áldozatos munkája, valamint a hallgatói vezetőkkel való kiváló együttműködése egy sikeresen működő felsőoktatási intézményhez vezetett. A hallgatók érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége példaértékű minden egyetemi polgár számára. Rektori Hivatala nagymértékben hozzájárult az Egyetem stabilitásának és hírnevének megőrzéséhez. A hallgatókkal és a hallgatói mozgalommal való partneri kapcsolata kiemeli az egyetemi vezetők sorából.

„A Műegyetem kiváló oktatója” kitüntetésben azok az oktatók részesülhetnek – az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára – akiket az összes általuk oktatott kurzuson összesen legalább 100 hallgató véleményezett, és a kialakult sorrendben az első öt helyen szerepeltek. 2017-ban az elmúlt két félév oktatói, összesen tízen kaptak kitüntetést Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettestől valamint Krisztián Dávidtól, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnökétől.

A VIK munkatársai közül:

Horváth Gábor, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékének egyetemi docense.

Vajda Ferenc, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszékének egyetemi docense.részesült elismerésben.

Az ünnepi ülés tízedik napirendi pontjaként építőmérnöki tudományokban kettő, gépészeti tudományokban szintén kettő, építőművészetekben egy, informatikai tudományokban szintén egy, villamosmérnöki tudományokban kettő,  matematika- és számítástudományokban szintén két habilitációs oklevelet adott át Józsa János és Mihály György, az Egyetemi Habilitációs Bizottság (EHBDT) elnöke. Az oklevél tudományáguk területén önálló egyetemi előadások tartásának jogával ruházta fel a habilitáltakat.

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény visszaadta az Egyetemnek azt a jogot, hogy habilitációt ítéljen oda azok számára, akik eredményes tudományos, alkotó és szakirodalmi tevékenységüket, valamint magasszintű oktatói készségüket bizonyítják.

„Önök eredményes tudományos kutató, alkotó és szakirodalmi tevékenységüket továbbá tananyagformáló és -átadó előadókészségüket magyar és idegen nyelven nyilvános eljárás keretében bizonyították. Ezért Egyetemünk Habilitációs Bizottsága Önöknek habilitációt ítélt oda” – fogalmazott Józsa János rektor.

Habilitációs oklevelet vehettek át:a VIK okttaói közül:

Lengyel László (A szoftvermodellezés és tervezés, valamint a modellvezérelt alkalmazásfejlesztés területén végzett kutatások)

Sujbert László (A jelfeldolgozás és az aktív zajcsökkentés területén végzett kutatások)

Szabó Zsolt (Ferromágneses és metaanyag modellek mérnöki alkalmazásai)

A doktori iskolák tanácsai doktori (PhD) és mester (DLA) fokozatot ítéltek oda építőmérnöki tudományokban 8, földtudományokban 1, gépészeti tudományokban összesen 12, építészmérnöki tudományokban 4, építőművészetben szintén 4, bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományokban 7, kémiai tudományokban 12, informatikai tudományokban 8, villamosmérnöki tudományokban szintén 8, közlekedés- és járműtudományokban 3, fizikai tudományokban 8, matematika- és számítástudományokban 3, pszichológiai tudományokban szintén 3, gazdálkodás- és szervezéstudományokban 4, filozófiai tudományokban 2  doktorjelöltnek.

.