IMSc program - újabb tájékoztató

2017. január 13.

„Integrált” villamosmérnöki és mérnökinformatikusi BSc+MSc (IMSc) program:
Figyelj, hogy bent maradhass, csatlakozz, ha csatlakozhatsz!

 Újabb tájékoztató és felhívás
2017. január 13.

1.    A 2016. december 21-i tájékoztatóban a szorgalmi időszak végeztével arra bíztattuk az IMSc programban résztvevő hallgatóinkat, hogy amennyiben – reményeink szerint – látnak fantáziát a program folytatásában, akkor ne feledjék, hogy ennek feltétele a mintatanterv szerinti haladás, és legalább 4.0, kredittel súlyozott tanulmányi átlag elérése.

2.    Azt is jeleztük, hogy félév lezárását követően a Kar vezetése értékeli az IMSc program hallgatóinak tanulmányi munkáját, és évfolyamonként valamint szakonként a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó öt-öt hallgatót a Kar dékánja jutalmazni fogja. Az értékelés során figyelembe veszi a program keretében IMSc pontokkal elismert többletteljesítményt, és az elért tanulmányi átlagot. A jutalmazás szempontrendszerét – a teljesítések ismeretében – a dékán véglegesíti.

3.    A soron következő félév előkészítéséhez számba kell vennünk, hogy az IMSc program résztvevői közül kik azok, akik nem tudják, vagy nem akarják tanulmányaikat ennek keretei között folytatni.  Ennek érdekében kérjük, hogy a “Lejelentkezés” kérdőív minden pontját a 2017. január 16-a 8.00-tól 2017. január 23-án 24 óráig terjedő időszakban megválaszolni szíveskedjenek. Az esetleges lejelentkezés okának részletes indoklásával a program jobbítását tudják elősegíteni.

4.    Felhívtuk a műegyetemi tanulmányaikat a 2016/2017-es tanév első szemeszterében megkezdő, az első szemesztert várhatóan mintatanterv szerint teljesítő, és legalább 4.0 kredittel súlyozott tanulmányi átlagot elérő mérnökinformatikus és villamosmérnök hallgatóink figyelmét, hogy számukra – jelentkezésük esetén, 80-80 fős évfolyamlétszám erejéig – lehetőséget kínálunk az IMSc programhoz történő csatlakozásra. A felvételi döntés a létszámkorlát figyelembevételével meghatározott minimális tanulmányi átlag alapján („vonalhúzás”) történik.

5.    A becsatlakozással kapcsolatos döntéshez az érdeklődők szíves figyelmébe ajánljuk az IMSc program Tájékoztatóját, amely a legtöbb kérdésben kellő részletességű iránymutatást ad, valamint annak a Nyilatkozatnak a szövegét, amelynek aláírással történő elfogadása az IMSc programhoz csatlakozás, ill. a programban történő további részvétel feltétele.

6.    A program iránt érdeklődő, a fenti 3. pontban foglalt feltételeknek megfelelni, és a fenti 4. pontban szereplő Nyilatkozat aláírását vállalni tudó hallgatók a “Jelentkezés” kérdőív 2017. január 16-a 8.00-tól 2017. január 23-án 24 óráig terjedő időszakban történő kitöltésével jelezhetik csatlakozási szándékukat. A programban már részt vevő hallgatóknak természetesen nem kell újabb jelentkezést leadniuk. A felvételi döntésről 2017. január 25-én kapnak tájékoztatást.

7.    A programhoz kapcsolódókat – a felvételt nem befolyásoló – motivációs beszélgetésre hívjuk, amelyre 2017. február 3-án kerül sor.

Dr. Tevesz Gábor
dékánhelyettes

Dr. Jakab László
dékán