Pótfelvételi információk gazdaságinformatikus mesterszakra

2010. augusztus 18.

Pótfelvételizők számára

A gazdaságinformatikus mesterszakra a pótfelvételi keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) 2010 szeptemberében induló nappali mesterszakra jelentkezettek számára.

A felvételi eljárás legfontosabb része a pótfelvételi vizsga, amelyet augusztusban tartunk. Az Ön előképzettségének (a korábban szerzett kreditek) igazolására szükség van, és az eljárás során többletpontokat is kaphat. Mindehhez dokumentumok benyújtására van szükség. A felvételi vizsga napján, a dolgozathoz fűzött lapon kell nyilatkoznia arról, hogy melyik szakirányon kíván tanulni a BME VIK gazdaságinformatikus mesterképzésében. Az alábbiakban ezekről a témákról, illetve teendőiről adunk tájékoztatást.

Pótfelvételi vizsga

A pótfelvételi vizsga 2010. augusztus 24-én kedden

a BME Informatika épület B szárnyában az IB210-es teremben lesz megtartva, ����

délelőtt 10:00-tól kezdődően.

(Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 2., épületen belül a bejáratnál a baloldali lifteken fel a II. emeletre, lifttel szemben balra)

Korábban szerzett kreditek igazolása

Tájékoztatjuk, hogy a 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 43. §. (1) alapján mesterképzésre csak az vehető fel, aki alapképzésben (vagy egységes osztatlan képzésben főiskolai vagy egyetemi) fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.

A mesterképzés egyik bemeneti követelménye, hogy rendelkezzen bizonyos kreditértékű előtanulmánnyal. Ennek megítélésére, igazolására kreditelismerési eljárásban kell részt vennie az alábbiak szerint:

  • Amennyiben Ön gazdaságinfomatikus BSc előképzettséggel rendelkezik, megszerzett kreditpontjait automatikusan elismerjük, nincs szükség kredit-elismerési eljárásra.
  • Amennyiben más előképzettséggel rendelkezik, a kreditelismerési eljárás érdemi vizsgálattá válik.

A kreditelismerési eljárás során megvizsgáljuk, hogy az előképzettségében vagy előképzettségei során Ön megszerzett-e megfelelő számú krediteket az alábbi összetételben:

  • természettudományos ismeretek (10 kredit): analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány;
  • gazdasági és humán ismeretek (20 kredit): közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan) ismeretek;
  • informatikai ismeretek (40 kredit): számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások.

A kreditelismerési eljárás eredményeképpen, amennyiben

  • Ön előképzettségei során megszerezte mind a 70 kreditet a fenti struktúrában, pótló tantárgyak nélkül folytathatja a gazdaságinformatikus mesterképzésben a tanulmányait.
  • rendelkezik legalább 40 kredittel, a hiányzó ismeretkörökben pótló tárgyakkal kell megszereznie a mesterképzéshez szükséges előismereteket és krediteket a felvételtől számított egy éven belül.

A részletes követelményeket megtalálja az Oktatási Hivatal honlapján az alábbi webcímen: http://www.okm.gov.hu/felsooktatas/kepzesi-rendszer/kepzesi-kimeneti

A felvételhez előírt 40-70 kredit ellenőrzése az Ön által biztosított dokumentumok alapján történik.

Tanulmányi és többletpontok számítása, a dokumentumok benyújtása

Az elektronikus felvételi rendszer jelenleg a feltöltött dokumentumok közül csak a nyelvvizsgákat igazoló dokumentumokat jeleníti meg, ezért a tanulmányi és többletpontok megállapítása, valamint a korábban szerzett kreditek vizsgálata nem minden esetben lehetséges. (Előképzettségi és többletpontra jogosító dokumentumait mindenképpen fel kell töltenie a GOLYA rendszerbe.)

Kérjük, hogy a tanulmányokat igazoló, a kreditelismerési eljáráshoz szükséges és a pluszpontokra jogosító dokumentumait, a nyelvvizsga-bizonyítványok kivételével (!) hozza magával a pótfelvételi vizsgára. Amennyiben valamely előképzettségét külföldön szerezte, kérjük, hogy a dokumentumokhoz mellékeljen magyar vagy angol nyelvű fordítást is, amelyen saját aláírásával igazolja a fordítás helyességét. Másolatok benyújtása elegendő, az eredeti dokumentumokat beiratkozáskor ellenőrizzük.

A BME végzős hallgatóinak tanulmányi pontjait a Központi Tanulmányi Hivatal fogja kiszámítani, így az indexmásolatokat nem kell a Dékáni Hivatalban leadni, de a felvételi rendszerbe fel kell tölteni.

Szakirány választás

Felhívjuk figyelmét, hogy a felvételi vizsgán Öntől kérni fogjuk, jelölje be, mely szakirányon kíván tanulni gazdaságinformatikus mesterszakunk szakirányai közül. A szakirányok közül többet is megjelölhet, de akkor, kérjük, egyértelmű sorrendet is adjon meg.� Meghirdetett szakirányaink a következők:

1. Pénzügyi információs folyamatok szakirány

2. Vállalatirányítási informatika szakirány

3. Elektronikus közigazgatás és közszolgáltatások szakirány

4. Gazdasági elemző informatika szakirány, Business Analytics (csak angol nyelven)

5. Szolgáltatásfejlesztés és -menedzsment szakirány

A képzésről és a szakirányokról további információt a következő címen talál:

http://www.vik.bme.hu/kepzes/mesterkepzes/gazdinfo/

A Kar a jelentkezők számától függően indítja a szakirányokat. A nem induló vagy betelt szakirányokra jelentkezőket a felvételi alkalmával megadott szakirány-sorrend alapján átsorolja az induló szakirányokra. A felvett, de a felvételin szakirányt nem választó hallgatókat a Kar saját belátása szerint sorolja be.

A felvételi döntésről, 2010. augusztus 31.-ét követően kap majd értesítést.

A felvételi vizsgához sok sikert kívánunk!