Tudománynépszerűsítés a TMIT szervezésében

2016. augusztus 8.

Informatikával kapcsolatos tudománynépszerűsítő előadásokat szervez a BME-TMIT, egyebek között a közösségi építkezés életképességéről és fenntarthatóságáról.

„Az építés az idők kezdete óta közösségi aktus volt: a tervezés és a kivitelezés világa egyet jelentett. A történeti időkben mindenki számára magától értetődő volt, hogy az építés nem csak az egyén és a közösség fizikai védelmét valósította meg, hanem szimbolikus erővel jelenítette meg az identitást is. Szép felidézni a nyelv által megőrzött bizonyosságot és tudást: az etimológiai szótár az „épít(és)” szavunkat az „ép” szótőből eredezteti és a „sértetlen”, „teljes”, „egész” jelentésekkel kapcsolja össze. Hogy egy közösség magáénak tudja az őt befogadó épületet, érzi, hiszi és megéli, hogy az valóban őt szolgálja, az nem csak szerethetőséget és otthonosságot, de a kötődést, a törődést, azaz végső soron a fenntarthatóságot is jelentheti” – hangsúlyozta Marosi Bálint, a BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék adjunktusa.

TMIT Szeminárium-sorozat

A kurzus 2014 decemberében indult a BME VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén (BME-TMIT). A havi rendszerességgel megszervezett szemináriumon a tanszéki kutatócsoportok, a meghívott hazai és a külföldi előadók mutatják be a távközléssel és adatelemzéssel kapcsolatos határterületek innovatív tudományos eredményeit, a legújabb kutatásokat és a fejlődési irányokat az érdeklődő hallgatóknak és doktoranduszoknak. „Az internettel, a virtuális világgal és közösséggel kapcsolatos átfogó ismeretek elsajátítására és a világháló fejlődésével együtt járó hatások összefüggéseinek megértésére sarkalljuk a hallgatókat. Az adatelemzés ma már a biológia, a lélektan, a szociológia és számos más tudományterület nélkülözhetetlen eszközévé vált. Az összefüggések megismertetésével tágítani szeretnénk a hallgatóink perspektíváját” – fogalmazta meg a szeminárium-sorozat céljáról Brys Zoltán, a kurzus határterületi előadásainak koordinátora. „Úgy tapasztaltuk, hogy a felsőoktatásban egyre inkább arra tolódott a hangsúly, hogy a fiatalok egy-egy szűkebb szakterületet alaposan megismerjenek, és kisebb teret kap a komplex társadalmi kérdések megvitatása. Részben ezt a hiányt szeretnénk pótolni, és a tágabb ismeretek megszerzését, valamint a kritikai gondolkodást szeretnénk támogatni.”
A kurzus tudományos előadásait a szeminárium vezetője, Tapolcai János, a BME-TMIT egyetemi tanára és az MTA-BME Lendület Jövő Internet Kutatócsoport vezetője szervezi, a tudományos előadók főként az MTA-BME Lendület Jövő Internet Kutatócsoport meghívott nemzetközi tudósai.

A kurzuson rendszeresen előadnak amerikai és európai egyetemek oktatói, legutóbb Ori Rottenstreich a Princeton Egyetemről. Magyarországi előadók közül Mérő László az innováció lélektani megértéséről; Szebik Imre (Semmelweis Egyetem) a neurochipek bioetikai vetületéről; Schmidt Péter a CyberPunk sci-fi műfajt mutatta be, miközben a klasszikus lételméleti és ismeretelméleti téziseket ecsetelte. A big data témakörébe Gáspár Csaba (BME VIK TMIT), Gyarmati László pedig a futball-analitika világába vezette be a hallgatóságot. Víg Julianna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatója az idegrendszeren belüli biológiai kommunikációról, azaz, az idegsejtek „távközlési” rendszeréről beszélt, míg Marosi Bálint (BME ÉPK Középülettervezési Tanszék) a közösségi alapú építkezésről tartott előadást.

Teljes cikk