Német nyelvű képzés

2016. július 28.

Közös magyar és német diploma lehetősége

A Műegyetem és a Karlsruhei Technológiai Intézet (KIT, korábban Karlsruhei Egyetem) együttműködése nyomán néhány műszaki szak hallgatói jelentkezhetnek egy olyan képzésre – a német nyelvű mérnökképzésre – mely ugyanazt a tananyagot és ugyanazt a diplomát is adja, mint aminek megszerzésére eredetileg is jelentkeztek – eközben azonban eltölthet egy vagy két teljesen akkreditált, a Műegyetemen is aktív félévnek számító szemesztert Németország egyik legszínvonalasabb egyetemén.

A képzés évek óta sikerrel zajló formájában a hallgatók 4 német nyelven teljesített szemeszter után egy félévet töltenek a KIT-en és képzésük végén egy diplomamelléklet formájában igazolást kapnak arról, hogy német nyelven, a Karlsruhei Technológiai Intézettel közös képzésen végezték el az egyetemet.

2016-tól német képzésünk tervezett bővítése lehetőséget szeretne teremteni arra, hogy a hallgatók egyszerre szerezhessék meg a BME VIK és a  KIT BSc diplomáját. Ehhez előreláthatóan csupán arra lesz szükség, hogy hallgatóink ne csak egy, hanem két teljes szemesztert (az 5. és 6. szemesztert) töltsenek Németországban a KIT-en, és ott az időarányos kreditszámot megszerezzék.

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 22.

Regisztráció

További információ