Kari tanulmányi verseny

2010. április 2.

F E L H Í V Á S

KARI TANULMÁNYI VERSENYRE

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar (graduális képzés) hallgatói részére az alábbi tanulmányi versenyeket hirdetjük meg:

Matematika verseny

2010. április 29-én csütörtökön 16-20 óráig az K.121. teremben.

A versenyen a Kar valamennyi évfolyamáról részt vehetnek a hallgatók külön kategóriában az I. évesek, külön kategóriában a II. illetve felsőbb évesek.

Fizika verseny

2010. április 29-én csütörtökön 16-20 óráig az F.29. teremben.

A versenyen a Kar valamennyi évfolyamáról részt vehetnek a hallgatók.

Villamosságtan verseny

2010. április 29-én csütörtökön 16-20 óráig a V.1.502. teremben.

A versenyen való részvételt elsősorban a II. éves illetve felsőbb éves villamosmérnöki szakos hallgatóknak ajánljuk.

Kozma László

Digitális technika verseny

2010. április 29-én csütörtökön 16-20 óráig az K.a.26. teremben.

A versenyen a Kar valamennyi évfolyamáról részt vehetnek a hallgatók külön kategóriában az I. évesek, külön kategóriában a II. éves illetve felsőbb évesek.

Mikroelektronika és technológia verseny

2010. április 29-én csütörtökön 16-20 óráig a V.2. 256. teremben.

A versenyen a III. éves illetve felsőbb éves hallgatók vehetnek részt.

Elektrotechnika verseny

2010. április 29-én csütörtökön 16-20 óráig a V.1. 109. teremben.

A versenyen való részvételt elsősorban II-III. éves hallgatóknak ajánljuk.

Schnell László

Méréstechnika és Jelfeldolgozás verseny

2010. április 29-én csütörtökön 16-20 óráig az V.2. 716. teremben.

A versenyen a Kar II. évfolyamától részt vehetnek a hallgatók, külön kategóriában a II. évesek, külön kategóriában a III. éves illetve felsőbb évesek.

600 perces hardware fejlesztési verseny

2010. április 29-én csütörtökön 16 órától a V.2. épület III. emeletén.

A versenyen a Kar valamennyi évfolyamáról részt vehetnek a hallgatók.

Részletes információ az Elektronikus Eszközök Tanszéke honlapján (www.eet.bme.hu) lesz.

Infokommunikáció verseny

2010. április 29-én csütörtökön 16-20 óráig a V.2. 530. teremben.

A versenyen való részvételt elsősorban III. és felsőbb éves villamosmérnöki szakos hallgatóknak ajánljuk.

A dolgozat elkészítéséhez mindenféle irodalom (jegyzet, könyv) használható. A versenyre külön jelentkezni nem kell. Kérem a pályázókat, hogy a kijelölt teremben jelenjenek meg a megadott időben.

A versenyre vigyenek magukkal a dolgozat megírásához szükséges mennyiségű papírt.

Tárgyanként illetve kategóriánként a következő pályadíjakat tűzöm ki:

I. díj

50.000,- Ft

II. díj

35.000,- Ft

III. díj

20.000,- Ft

A Bíráló Bizottság a díjak átcsoportosításának jogát fenntartja.

A versenyek helyezési díjait a Kar Hallgatói Képviselete és a Pro Progressio Alapítvány finanszírozza.

A külföldi ösztöndíj és a doktorandusz pályázatok elbírálásánál a tantárgyi versenyeken elért helyezés előnyt jelent.

A versenyek eredményének kihirdetése 2010. május 6-án csütörtökön 15 órakor lesz a Z. épület F06. teremben.