AGILENT labor avatása 2010. március 17. 10.00 V2 429.

2010. március 12.

Az Agilent Technologies, a világ legnagyobb� elektronikai mérőműszergyártója nevében, Hans-Jürgen Bochtler, a vállalat kereskedelmi igazgatója újabb eszközöket és műszereket ad át a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar két tanszéke, az Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék, valamint a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék laboratóriumai részére.

Az Agilent Technologies, mely a Hewlett-Packard teszt-és mérőműszer részlegének jogutódja, folytatja azt a nemes hagyományt, hogy az oktatási intézményeket kiemelten támogatja. Ez nemcsak abban nyilvánul meg, hogy mérőműszerek vásárlásakor komoly kedvezményt ad, hanem abban is, hogy folyamatosan létrehoz nagyon magas színvonalú oktatási anyagot, mely a www.agilent.com/find/educatorscorner hivatkozáson keresztül bárki számára hozzáférhető. Ezek aktualitását az is biztosítja, hogy az Agilent, mint a világ vezető elektronikai mérőműszer gyártója, részt vesz a legtöbb szakmai bizottságban, melyek feladata a legújabb szabványok kidolgozása.

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán folyó magas színvonalú oktatás egyik biztosítéka, hogy a hallgatók a méréseik folyamán az iparban széles körben használt legmodernebb műszerekkel dolgoznak és ismerkednek meg. A Kar mind az öt alaplaboratóriumát Agilent műszerekkel szerelte fel. Ezen kívül több tanszék szaklaboratóriuma is döntő részben Agilent műszerekre támaszkodik.

A BME ebben az évben bekerült azon intézmények körébe, melyeket az Agilent kiemelten támogat. Az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék mérőáramköröket kapott, melyek elősegítik az FPGA oktatásával kapcsolatos mérési feladatok végzését. A Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék részére vektor szignál analízis (VSA) és VEE programot
biztosítottak. Az előbbi a digitálisan modulált jelek vizsgálatát, míg az utóbbi vezérlési feladatok és adtafeldolgozás elvégzését teszik lehetővé.

Az Agilent kizárólagos hazai forgalmazója a Medexpert Kft.