Az Elektromágneses terek c. tantárgy azonos félévben történõ felvétele a Szakdolgozat készítés, ill. a Diplomatervezés tantárgyakkal

2010. február 9.

Hirdetmény a villamosmérnöki szak hallgatói számára

Tisztelt Villamosmérnök Hallgatók !

Az Elektromágneses terek c. tantárgy (EMT) kapcsán nagyobb létszámú hallgatói csoport került abba a helyzetbe, hogy a tantárgy teljesítésének hiánya miatt az érvényben lévő Diplomatervezés / Szakdolgozat, záróvizsga és oklevél szabályzat előírásai szerint a 2009/2010 tanév tavaszi félévében nem tudnák felvenni a Diplomatervezés ill. a Szakdolgozat készítés tantárgyakat. Visszajelzéseik és a különböző fórumokon lezajlott egyeztetések alapján karunk vezetése – a Hallgatói Képviselet vezetőivel egyetértésben – a mai napon a következő döntést hozta:

Az EMT tantárgy a következő félévtől kezdődően a villamosmérnöki képzés gyakorlatorientált jellegének támogatására kiscsoportos tantermi gyakorlatok megtartásával erősíti a tananyag megértését. Azok a hallgatók, akik ebben a félévben nem tudták teljesíteni a tantárgyat, hátrányba kerülnének azokkal szemben, akik a következő félévtől kezdődően veszik fel a tantárgyat. Ezt a hátrányt csökkentendő egyszeri alkalommal, kizárólag a 2009/2010 tanév tavaszi félévében engedélyezzük az Elektromágneses terek tantárgy azonos félévben történő felvételét a Szakdolgozat készítés, ill. a Diplomatervezés tantárgyakkal.

A Szakdolgozat készítés (BSc), illetve a Diplomatervezés (hagyományos 5 éves képzés) felvételét jövő hét hétfő éjfélig (2010.02.15. 24h-ig) kérvényezhetik utólagos tantárgyfelvételi kérelemmel a Neptun rendszeren keresztül (019 Utólagos tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem – saját hibából). A tantárgy felvétele eljárási díj köteles.

Felhívjuk figyelmüket, hogy akik felveszik a Diplomatervezés tantárgyat az EMT tantárgy mellé, vállalniuk kell azt az esetleges következményt, hogy az EMT tantárgy nem teljesítése esetén mind a Diplomatervezés, mind az Elektromágneses terek nem teljesített kreditként kerül elszámolásra a félév végén. (Ennek oka az, hogy az aláírással végződő Diplomatervezés kreditjeinek teljesítése érvényes szabályaink szerint nem az aláírás megszerzésével, hanem a diplomaterv megvédésével realizálódik. Védeni viszont hiányzó mintatantervi tantárgy-teljesítés esetén nem tudnak.) Ennek következtében eljárási díjat kell fizetniük mindkét tantárgy nem teljesített kreditjei után, a következő félévben pedig már az érvényes szabályoknak megfelelően kizárólag az EMT tantárgy vehető fel, és csak annak teljesítését követően vehetik fel újra a Diplomatervezést.

Szakdolgozat készítés és az EMT párhuzamos felvétele esetén - amennyiben nem teljesítenék utóbbi tantárgyat -, a következő félévben már csak az Elektromágneses terek tárgyat kell felvenniük, annak teljesítését követően lesz lehetőségük záróvizsgát tenni és megvédeni a szakdolgozatukat. (Ennek oka az, hogy a BSc tantervben a Szakdolgozat készítés már félévközi jeggyel zárul, amelyre a kreditteljesítés már megadható).

A Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék vállalja, hogy EMT tantárgy (kiscsoportos gyakorlatokkal támogatott) felvételét azon hallgatók számára is biztosítja, akik már aláírást szereztek a tantárgyból, amennyiben ezt kérik (a jelentkezés módjáról a tanszék ad tájékoztatást).

Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen döntésünk egyszeri alkalomra szóló engedmény, a jövőben sem ehhez a tantárgyhoz kapcsolódóan, sem más tantárgy esetében nem adunk felmentést a Szakdolgozat / Diplomaterv szabályzat előírásainak teljesítése alól.

 

Budapest, 2009. február 9.

Dr. Tevesz Gábor

oktatási dékánhelyettes