MSc felvételi vizsga információk

2009. december 7.

A vizsga pontos időpontja:

villamosmérnöki szakra��������������������������������������������� 2010. január 4.������� 8.00�����

mérnök informatikus szakra�������������������������������������� 2010. január 4.����� 11.00

egészségügyi mérnök szakra����������������������������������� 2010. január 4.����� 14.00

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

A vizsga helyszíne:

A BME I (informatika) épület előadótermei: I.B.025, I.B.026, I.B.027, I.B.028, I.E.007, I.E.220. A pontos, névre szóló beosztást a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar honlapján, illetve a helyszínen tesszük közzé. A helyszín megközelítésével, továbbá bármilyen, előre nem látható helyzettel kapcsolatban (pl. váratlan időjárási, közlekedési helyzet) szintén a Kar honlapján találhat majd eligazítást.

Szakirányválasztás:

Ahogyan az a felvételi tájékoztatóban is szerepelt, a mesterképzés döntő része ún. szakirányok keretében folyik, és már az első félévben megindul a szakirányú képzés. A felvételi vizsga alkalmával nyilatkozhat arról, hogy melyik szakirányon kívánja tanulmányait folytatni. Ehhez a feladatlap első oldalán található táblázatban kell a sorrendet megjelölni (1-es szám az első helyen kiválasztott szakirányhoz, 2-es a második helyen kiválasztotthoz stb.) A szakirányok nevét a felvételi tájékoztató tartalmazza, bővebb információt a Kar honlapján találhat. Az egészségügyi mérnök szakon nincsenek szakirányok.

A vizsgával kapcsolatos tudnivalók az alábbiak:

  1. A pontos kezdés érdekében a vizsga kezdete előtt legalább 15 perccel érkezzen meg a helyszínre.
  2. Hozza magával személyi igazolványát, vagy egyéb, személyi azonosításra alkalmas fényképes okmányát.
  3. Kérem, hogy hozza magával a felvételi lapon szereplő azonosítószámát (iktatószám) is.
  4. Kérem, hogy a kiosztott feladatlapon dolgozzon. A feladatlapra írt információk közül csak az eredményeket értékeljük.
  5. A felvételi vizsga időtartama 120 perc.
  6. Hozzon magával elegendő mennyiségű íróeszközt, papírt (részletszámítások, piszkozat stb. céljára), zsebszámológépet (mobiltelefon, PDA és notebook használata nem megengedett a felvételi vizsga során).
  7. Egyéb segédeszköz használata és a kommunikáció tiltott. Kérem, hogy mobiltelefonját a vizsga idejére kapcsolja ki, illetve tegye el. Ne használjon egyéb, egészségügyi okokból nem szükséges technikai eszközt sem.
  8. Felhívom figyelmét, hogy illegális segédeszköz felhasználása esetén a felügyelő kollegák a vizsgából kizárják, ennek következtében felvételi vizsgája, illetve emelt szintű záróvizsgája sikertelen lesz, amelynek letételét csak a következő felvételi, illetve záróvizsga-időszakban kísérelheti meg újból.

Dokumentumok benyújtása:

A felvételi pontszám megállapításához szükség van a tanulmányi pontok (ún. hozott pontok), illetve a többletpontok kiszámítására. Az ezekhez szükséges dokumentumokat (indexmásolatok, igazolások stb.) az elektronikus felvételi rendszerbe kell feltölteni. Előfordulhat azonban, hogy technikai hibából adódóan a Felvételi Bizottság nem fér hozzá idejében ezekhez a dokumentumokhoz. Ezért, amennyiben ez szükségessé válik, kérni fogjuk, hogy a dokumentumok másolatait nyújtsa be a Kar számára is. Az ezzel kapcsolatos információkat is a Kar honlapján fogjuk közzétenni.